Mobiliteit Sint-Denijs-Westrem

7 september 2020

Ook voor Sint-Denijs-Westrem zull schepen voor mobiliteit Watteeuw deze legislatuur samen met uw diensten werk maken van een wijkmobiliteitsplan. Dit is een goede zaak!
Zo moet onder meer het verkeer in de Beukenlaan worden aangepakt. 

Dit is een ontzettend drukke straat met veel verkeer dat er eigenlijk niet (altijd) moet zijn en even goed langs de Kortrijksesteenweg of Ringvaart richting De Pinte of Sint-Martens-Latem kan rijden.

Het gezellig centrum wordt meer en meer ervaren als een transit zone waarbij er bijzonder veel doorgaand verkeer door dendert. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede, temeer daar vele automobilisten zich niet houden aan de toegelaten snelheid.

Vraag:
Zal de problematiek van de Beukenlaan meegenomen worden in het wijkmobiliteitsplan?
Kunnen er op korte termijn maatregelen genomen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid in de Beukenlaan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Als een van de belangrijke assen tussen Sint-Denijs-Westrem en het centrum van Gent zal de Beukenlaan de gepaste aandacht krijgen in het Wijkmobiliteitsplan.

Tevens werden er begin september ook al snelheidsmetingen uitgevoerd. Die data worden tegen eind september geanalyseerd en zullen meer inzichten bieden voor de geplande heraanleg in 2025 van het stuk tussen de Steenaardestraat en het kruispunt met de Luchthavenlaan.

Tenslotte wordt er eind september signalisatie voor de zone 30 geplaatst thv Kleinkouterken samen met de andere borden van de zone 30 elders in Sint-Denijs-Westrem. Het mobiliteitsbedrijf werkt momenteel ook een testcase uit om een visuele ‘poort’ te testen dit najaar om zo de grens 30/50 duidelijker aan te geven.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.