Oversteekplaats Parkbos

9 februari 2021

De verkeerssituatie ter hoogte van de oversteekplaats aan de ingang van het Parkbos Portaal Grand Noble te Sint-Denijs-Westrem en de Overmeersstraat (haaks op het Kasteel Borluut) is niet optimaal. Er zijn geen wegmarkeringen noch zebrapaden. Dit levert gevaarlijke toestanden op omwille van de vele fietsers die daar oversteken.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vroeg de schepen van mobiliteit daarom of de verkeerssituatie aldaar onderzocht kan worden om te kijken welke maatregelen soelaas kunnen bieden.

Antwoord:
De Kortrijksesteenweg is een gewestweg. We hebben uw vraag dus gesteld aan het gewest.

Dit is de visie van het Vlaams Gewest:

Er zijn verschillende mogelijkheden om een voetgangersoversteekplaats te voorzien. Allereerst kijken wij naar de weg, de drukte (zowel van de auto’s als de overstekende voetgangers) en het snelheidsregime.  

In een zone 70 plaatsen wij bij voorkeur geen zebrapad omwille van de schijnveiligheid. Bij 70 km/u is de stopafstand iets meer dan 55m, maar omwille van kop/staart aanrijdingen eisen wij een zichtbaarheid van 120m.

Als alternatief wordt daarom gekozen voor een oversteekplaats uit de voorrang met uitgestulpte voetpaden en middengeleider zodat de oversteek in 2 fases kan gedaan worden.

De N43 is op deze locaties zeer druk tijdens de spits waardoor de wachttijd wel af en toe zal oplopen. Wij zijn echter van mening dat dit relatief meevalt.

Zeker op drukkere wegen is de praktijkervaring dat veel bestuurders geen voorrang geven aan zebrapaden.

We willen hierbij ook duiden dat het recreatief verkeer in het kader van het Parkbos vooral in het weekend plaatsvindt, terwijl het functioneel autoverkeer op de Kortrijksesteenweg het drukst is tijdens de week.”

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.