Groenbuffering Zwijnaarde

4 februari 2021

Een groenbuffer wordt, in functie van een goede ruimtelijke ordening, aangelegd op het gebied dat een buffer noodzakelijk maakt om de hinder naar de naastliggende bestemming te beperken. 

Een buffer kan niet alleen nodig zijn voor een bedrijventerrein maar ook voor bijvoorbeeld recreatiegebieden, gebieden voor ontginning van oppervlaktedelfstoffen,...

Gemeenteraadslid Christophe Peeters had daarom graag, wat Zwijnaarde betreft, een overzicht gehad van de groenbuffers die zijn opgelegd door BPA, RUP, of individuele vergunningen, opgesplitst in 3 categorieën: gerealiseerd/gedeeltelijk gerealiseerd/niet gerealiseerd.

Het volledige antwoord leest u hier.
 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.