Verkeerssituatie zuidelijke stationsbuurt

26 mei 2015

Begin april keurde het college een tijdelijke politieverordening goed voor de gewijzigde verkeerscirculatie in de zuidelijke stationsbuurt. Deze verordening trad in werking op 14 april 2015 en is van kracht tot 14 juli 2015.

Concreet heb ik hierbij volgende vragen:

 • Welke bewoners van de wijk zullen bevraagd worden bij deze evaluatie?
 • Wanneer zal deze evaluatie gebeuren en op welke manier?
 • Hoe zal worden beoordeeld of het circulatieplan van het tijdelijke proefproject al dan niet een permanent karakter zal krijgen?
 • Zal de eventuele bestendiging van het huidige proefproject aansluiten op de proefperiode of zal er sowieso tijdelijk teruggekeerd worden naar de vroegere situatie?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De evaluatie is gebaseerd op de bevraging bij de bewoners en de inschatting van problemen. Een bijkomende telling geeft bijkomende achtergrondinformatie.

Bevraging:

 • Vanaf 15 juni wordt een brief verdeeld in alle brievenbussen van deze wijk. In deze brief worden de bewoners uitgenodigd om een online enquête in te vullen. Mensen kunnen ook telefonisch een papieren enquêteformulier opvragen.
 • Alle gedomicilieerde bewoners vanaf 16 jaar en ondernemers van de buurt tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg mogen stemmen over het proefproject. Zij kunnen zich uitspreken over het behoud van het proefproject, en kunnen voor- en nadelen en bemerkingen meegeven. Anonieme antwoorden worden niet aanvaard. Via een lijst van de bevolkingsdienst en het opgevraagde rijksregisternummer kan de identiteit gecheckt worden.
 • Stemmen kan tot 7 juli.
 • Bewoners en ondernemers van de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg kunnen zich uitspreken over de veiligheid, maar kunnen niet stemmen over het behoud van het proefproject.
 • Alle andere mensen krijgen ook de mogelijkheid om online bemerkingen mee te geven, maar kunnen ook niet stemmen.


Telling:

 • Om verdere inschatting te kunnen maken van het effect van het proefproject, zal eind mei opnieuw een globale verkeerstelling doorgaan in dit gebied. Dit is echter geen criterium bij de evaluatie.


Behandeling van problemen:

 • Er zal een kwalitatieve inschatting gemaakt worden van de problemen die zich voorgedaan hebben tijdens het proefproject. Indien mogelijk zullen oplossingen voorgesteld worden.


Op 17 juli zal de evaluatie van het proefproject met de impact erop voorgelegd worden aan het bestuur. Dit kan resulteren in 3 verschillende uitkomsten:

 • Behoud van het proefproject: blijft behouden zoals het nu is
 • Stopzetten van het proefproject: het proefproject wordt afgebroken
 • Aanpassen van het proefproject : Er zullen eventueel tijdelijke aanpassingen doorgevoerd worden, in afwachting van het opstellen een definitieve opstelling. Dit definitieve plan zal samen met vertegenwoordigers van voor- en tegenstanders uitgewerkt worden in de loop van de maand augustus en september 2015.


Vermits we de termijn van 3 maanden willen gebruiken voor de evaluatie, en dit op vlak van timing samenvalt met de Gentse feesten, zullen aanpassingen aan het proefproject pas in augustus of september kunnen gebeuren. In dat licht zal ik aan het college vragen om de tijdelijke politieverordening te verlengen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.