Bussen Kleinkouterken

26 mei 2015

Sinds kort rijden de bussen van 34-35-36 door Kleinkouterken, de verbindingsstraat tussen de Beukenlaan en de Steenaardestraat, i.p.v. langs de Beukenlaan zelf. In Kleinkouterken zijn de terreinen van KVV Sint-Denijs gelegen. Dagelijks komen er tientallen wagens en heel wat kinderen met de fiets in- en uitgereden. Deze nieuwe passage van de bus en bijhorende bushaltes zouden het er niet veiliger op maken.

Naar verluidt zou de bus er, volgens De Lijn, mede op vraag van de voetbalclub én met de goedkeuring van Stad Gent gekomen zijn. De voorzitter van KVV Sint-Denijs uitte echter al zijn bekommernis over de veiligheid van zijn spelers. KVV Sint-Denijs telt maar liefst om en bij de 400 spelende leden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Werd deze situatie al besproken met De Lijn? Zo ja, wat was het resultaat hiervan en welke maatregelen zullen genomen worden om de veiligheid in de straat te garanderen?
  • Zo nee, zal u het initiatief nemen om de bezorgdheid van de veiligheid van de spelers van KVV Sint-Denijs ten gronde te bespreken met De Lijn?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er waren goede redenen om deze buslijn te verleggen.

Zo was de situatie van de haltes aan de Sint Camille zeer verwarrend. De bus daar in een lus.Hij rijdt voorbij en keert terug. Mensen die dat niet weten, steken soms snel de drukke weg over om de bus te halen. Door de nabijheid van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus komen er wel wat mensen die de plek niet goed kennen. Doordat mensen het gevoel hadden de bus te missen, staken ze soms onvoorzichtig over.

U zegt dat de situatie nu onveiliger zou zijn.Het is ons niet duidelijk waarom. Er rijden nu 2 bussen per uur in elke richting, dus gemiddeld 4 bussen per uur door Kleinkouterken. In de spits 6 bussen per uur, in de latere daluren en in het weekend 2 bussen per uur. Kleinkouterken is redelijk breed, dus de weg is voldoende breed zodat twee bussen comfortabel kunnen kruisen. Er is geen zware wegbelasting in deze straat. De zichtbaarheid in deze straat is goed, ook ter hoogte van de uitgang van het voetbalterrein. Er is ter plaatse met een bus een testrit uitgevoerd, terwijl er een voetbalmatch aan de gang was, om eventuele gevaarlijke/onmogelijke situaties te checken.

We kregen wel klachten van omwonenden die vragen stelden bij de communicatie en de noodzaak van het verschuiven van deze buslijn. De tweede vraag is daarnet beantwoord. De klachten in verband met de communicatie zijn terecht, en werden ook direct opgenomen met De Lijn. De Lijn heeft dit dan ook onmiddellijk rechtgezet.

Maar naar aanleiding van deze bemerkingen heb ik de situatie besproken met De Lijn. Er is afgesproken dat de huidige situatie een proefsituatie is, die geëvalueerd zal worden. Afhankelijk van deze evaluatie blijft de situatie behouden, al dan niet met bijkomende maatregelen, of wordt de vroegere situatie terug hersteld.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.