Aantal inbraken per wijk / deelgemeente

1 juli 2015

Ook in het nieuwe format van het politiebulletin werd de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Globaal vertoont het aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken.

Hoe is het globaal aantal inbraken (woninginbraak, inbraak in bedrijfsgebouw of handelszaak en inbraak in openbare gebouwen) in de eerste zes maanden van dit jaar verspreidt over de verschillende wijken en deelgemeenten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het aantal inbraken per wijk/per deelgemeente van de eerste zes maanden van dit jaar.

  1. Cijfers van het aantal inbraken per maand zoals vermeld in het Politiebulletin (januari tem juni): zie bijlage
  2. Het aantal inbraken per deelgemeente: zie bijlage
  3. Het aantal inbraken per deelgemeente per maand: zie bijlage

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.