Aankondigen kleine werken en innames openbaar domein

2 juli 2015

Op het grondgebied van Gent vinden heel wat werken plaats. Ondanks alle maatregelen is het uitvoeren van werken zonder hinder voor zowel omwonenden als het verkeer praktisch onmogelijk. Grotere werken of werken met grote verkeersimpact worden meestal vooraf aangekondigd via diverse kanalen én aankondigingsborden.

Echter ook kleinere werken over een korte periode, veelal gepaard gaand met een inname openbaar domein, kunnen voor heel wat verkeershinder zorgen, vooral als het om drukke straten of invalswegen gaat. Deze werken worden zelden of nooit vooraf bekendgemaakt waardoor weggebruikers niet de kans krijgen hun voorzorgen te nemen en/of zich aan te passen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Welke maatregelen worden mogelijk geacht om een verwachtte verkeershinder voortvloeiend uit kleinere werken en/of innames van het openbaar domein vooraf aan te kondigen, bvb. door middel van signalisatieborden?
  • Bent u bereid mogelijke maatregelen te onderzoeken en desgevallend in te voeren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Dienst Coördinatie is momenteel bezig met het oprichten van een Minder Hinder Cel.

Concreet betekent dit dat de projecten ODIN (Openbaar Domein INventaris) en THOR (Temperen van Hinder in de Openbare Ruimte) in detail worden uitgewerkt.

ODIN geeft een overzichtelijke inventaris van alle innames op het openbaar domein. Deze inventaris zal op termijn door THOR gebruikt worden om aangevraagde en goedgekeurde innames op elkaar af te stemmen met als doel de hinder van onder andere grote en kleine werken in de openbare ruimte af te stemmen en te temperen. Normaal gezien zal de Minder Hinder Cel operationeel zijn in de loop van 2016.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.