Goedkeuring capaciteitsdossier onderwijs

13 juli 2015

De Vlaams minister van Onderwijs kondigde aan 36 miljoen euro toe te kennen voor extra plaatsen in scholen, goed voor ruim 7300 plaatsen. De lijst met ingediende capaciteitsdossiers voor 12 steden en gemeenten, waaronder Gent, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden definitief goedgekeurd.

  • Welke van de toegekende middelen zijn voor Gent bestemd en hoeveel plaatsen kunnen hier concreet mee gerealiseerd worden?
  • Naar bestemming toe, is er al duidelijkheid welke scholen van de toegekende middelen zullen genieten?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Vlaams minister van Onderwijs kondigde inderdaad aan 36 miljoen euro toe te kennen voor extra plaatsen in scholen. Deze investering zou leiden tot ruim 7.300 plaatsen. De lijst met ingediende capaciteitsdossiers voor 12 steden en gemeenten, waaronder Gent, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden recentelijk definitief goedgekeurd.

Van de 36 miljoen euro werd er 3,3 miljoen euro voor Gent gereserveerd. De leden van de Lokale Taskforce Capaciteit Basisonderwijs hebben in consensus besloten om de toegekende middelen als volgt te verdelen: Gaspard De Coligny (90.286 euro), Brede School Sint-Bernadette (1.215.000 euro), Vrije Kleuterschool Sint-Lieven Kolegem (947.725,58 euro), Hippo's Hof (513.000 euro), Sint-Pietersinstituut (350.000 euro) en de opstart van een nieuwbouw voor BSGO Voskenslaan 183.988,42 euro). De verdeling zal vanaf september 2017 ten laatste september 2018 tot 326 extra plaatsen leiden. Bij het toewijzen van de middelen werd er prioriteit gegeven aan de wijken waar momenteel de druk het hoogst is, waar er een nieuwe stadsontwikkeling gepland staat, of aan een wijk die goed bereikbaar is en daarmee naburige wijken uit de nood helpt.

Op dit moment zijn er wel nog drie grote projecten die geen of slechts gedeeltelijke subsidies ontvangen: Oude Dokken, De Voskenslaan en De Vogelzang. Als deze projecten ook gerealiseerd kunnen worden, komen er nog eens 246 plaatsen voor kleuters en 384 plaatsen in het lager onderwijs bij. Maar voor de tijdige realisatie van deze drie grote projecten, kijken we naar de Vlaamse Regering. Een andere werkwijze dringt zich immers echt op. Momenteel worden de middelen jaarlijks toegekend, dit maakt lange termijnplanning onmogelijk. Schoolbesturen ondernemen pas stappen als ze zeker zijn van hun subsidies, wat ervoor zorgt dat bijkomende plaatsen niet op één jaar gerealiseerd worden. Ik heb hierover binnenkort een gesprek te Brussel, hopend om met goed nieuws naar Gent terug te keren want willen we dat de nieuwe school op de Oude Dokken klaar is tegen 2018, dan moeten we nu en niet pas in 2016 of 2017 weten of we het project aanbestedingsklaar kunnen maken.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.