Travellers Online

14 juli 2015

Op 6 juli ll. heeft de FOD Buitenlandse zaken een nieuw online platform gelanceerd waar Belgische burgers die naar een land buiten de Europese Unie vertrekken hun gegevens kunnen opslaan (GSM, e-mail, bestemming, contactpersoon in België), zodat ze kunnen worden verwittigd bij een noodsituatie in het land waar ze verblijven.

Gebeurt in het land van de bestemming een crisis, zoals bijvoorbeeld een natuurramp, aanslag of ongeval, dan kan Buitenlandse Zaken met deze gegevens sneller in contact komen met de landgenoten ter plaatse en met hun familie, en nog beter hulp bieden.

Worden initiatieven genomen om Gentenaars ertoe aan te zetten van deze dienstverlening gebruik te maken? Zo ja, welke? Wordt bijvoorbeeld het system onder de aandacht gebracht bij het aanvragen of uitreiken van een internationale reispas?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De FOD Buitenlandse Zaken heeft de gemeentebesturen nog niet gecontacteerd hieromtrent het nieuwe online platform. Op de website van de FOD BuZa was hierover wel wat informatie te vinden.

Deze informatie (zie bijlage) zal meegegeven worden aan onze loketten reizen.

We zullen de informatie ook opnemen op de website en informeren naar de mogelijkheid hierover een kort bericht in het Stadsmagazine te publiceren kort voor de volgende vakantieperiode.

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.