Vragen

19 oktober 2021 - In Sint-Denijs-Westrem staat het prachtig kasteel Borluut, onlangs werd de toren gerestaureerd. Lokale verenigingen kunnen er gebruik van maken en tot over enkele jaren waren de kantoren van het Festival van Vlaanderen er gehuisvest.   Lees meer...

 


10 september 2021 - Sinds 2007 zijn er Mekkagerichte percelen voorzien op de begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde. De duur van de concessies is 10 jaar. Het eerste 10 jaar is gratis, daarna is er een verlenging mogelijk door het betalen van een retributie. Lees meer...

 


9 februari 2021 - De verkeerssituatie ter hoogte van de oversteekplaats aan de ingang van het Parkbos Portaal Grand Noble te Sint-Denijs-Westrem en de Overmeersstraat (haaks op het Kasteel Borluut) is niet optimaal. Er zijn geen wegmarkeringen noch zebrapaden. Dit levert gevaarlijke toestanden op omwille van de vele fietsers die daar oversteken. Lees meer...

 


4 februari 2021 - Een groenbuffer wordt, in functie van een goede ruimtelijke ordening, aangelegd op het gebied dat een buffer noodzakelijk maakt om de hinder naar de naastliggende bestemming te beperken.  Lees meer...

 


9 december 2020 - In navolging van de schriftelijke vraag d.d. 31/1/2020 van gemeenteraadslid Veli Yüksel heeft deze een aantal opvolgvragen. Lees meer...

 


7 september 2020 - Ook voor Sint-Denijs-Westrem zull schepen voor mobiliteit Watteeuw deze legislatuur samen met uw diensten werk maken van een wijkmobiliteitsplan. Dit is een goede zaak!
Zo moet onder meer het verkeer in de Beukenlaan worden aangepakt.  Lees meer...

 


8 mei 2020 - In het antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (2020_SV_00070 van 31.01.2020) betreffende ‘Begraafplaats Zwijnaarde’ stelde schepen Mieke Van Hecke een aantal zaken voorop. Lees meer...

 


9 maart 2020 - De Leebeekstraat te Zwijnaarde is doodlopend met aan het einde hiervan de snelweg E40 en het hellend vlak van de nieuwe fietsbrug. Het afwatersysteem van de snelweg wordt door de gracht opgevangen alsook bij felle regenbuien. Lees meer...

 


31 januari 2020 - Stad Gent telt heel wat begraafplaatsen. In deze legislatuur heeft de stad een aanzienlijk budget uitgetrokken voor het aangenaam inrichten van onze kerkhoven. Als eerste wordt de begraafplaats van Gentbrugge aangepakt, goed voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. Lees meer...

 


14 januari 2020 - De Chiro Ambo in Zwijnaarde kampt met een ernstig plaatsgebrek zowel voor de leden als voor hun materiaal.
Momenteel huren zij de lokalen van Stad Gent, Heerweg-Zuid 124 te Zwijnaarde. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.