Vragen

14 juli 2015 - Op 6 juli ll. heeft de FOD Buitenlandse zaken een nieuw online platform gelanceerd waar Belgische burgers die naar een land buiten de Europese Unie vertrekken hun gegevens kunnen opslaan (GSM, e-mail, bestemming, contactpersoon in België), zodat ze kunnen worden verwittigd bij een noodsituatie in het land waar ze verblijven. Lees meer...

 


13 juli 2015 - De Vlaams minister van Onderwijs kondigde aan 36 miljoen euro toe te kennen voor extra plaatsen in scholen, goed voor ruim 7300 plaatsen. De lijst met ingediende capaciteitsdossiers voor 12 steden en gemeenten, waaronder Gent, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden definitief goedgekeurd. Lees meer...

 


2 juli 2015 - Op het grondgebied van Gent vinden heel wat werken plaats. Ondanks alle maatregelen is het uitvoeren van werken zonder hinder voor zowel omwonenden als het verkeer praktisch onmogelijk. Grotere werken of werken met grote verkeersimpact worden meestal vooraf aangekondigd via diverse kanalen én aankondigingsborden. Lees meer...

 


1 juli 2015 - Ook in het nieuwe format van het politiebulletin werd de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Globaal vertoont het aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

 


1 juli 2015 - Volkstuintjes lijken populairder dan ooit, zo populair dat er wachtlijsten bestaan om een volkstuin te krijgen. Op verschillende plaatsen in onze stad zijn op korte of iets langere termijn bijkomende volkstuinen voorzien. Inwoners van Zwijnaarde beschouwen het, behoudens vergissing, ontbreken van volkstuintjes in de groenpool Parkbos als een gemiste kans. Lees meer...

 


29 juni 2015 - Stad Gent startte enkele weken geleden de campagne ‘Samen houden we de buurt hondenpoepvrij’ om burgers te sensibiliseren rond de opruimplicht voor hondenpoep. Naar aanleiding van deze campagne werd mij gesignaleerd dat het niet langer alleen honden zijn die verantwoordelijk zijn voor uitwerpselen die op straat achterblijven. Lees meer...

 


12 juni 2015 - Sedert enkele jaren wordt kraantjeswater actief gepromoot als gezond alternatief voor flessenwater. Talrijke sensibiliseringsacties moeten mensen aanzetten om flessenwater in te ruilen voor het veel goedkopere leidingwater. Ook Stad Gent schakelde over op kraantjeswater als drinkwater. Lees meer...

 


26 mei 2015 - Sinds kort rijden de bussen van 34-35-36 door Kleinkouterken, de verbindingsstraat tussen de Beukenlaan en de Steenaardestraat, i.p.v. langs de Beukenlaan zelf. In Kleinkouterken zijn de terreinen van KVV Sint-Denijs gelegen. Dagelijks komen er tientallen wagens en heel wat kinderen met de fiets in- en uitgereden. Deze nieuwe passage van de bus en bijhorende bushaltes zouden het er niet veiliger op maken. Lees meer...

 


26 mei 2015 - Begin april keurde het college een tijdelijke politieverordening goed voor de gewijzigde verkeerscirculatie in de zuidelijke stationsbuurt. Deze verordening trad in werking op 14 april 2015 en is van kracht tot 14 juli 2015. Lees meer...

 


20 mei 2015 - Volgens Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem) is het aantal leners van de Gentse bibliotheek de voorbije jaren sterk gedaald, dit tegenover een stijging van de Gentse bevolking in de voorbije jaren. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.