Minder levensbeschouwing, meer burgerschap

13 februari 2019

Minder levensbeschouwing, meer burgerschap. Dit was de boodschap van het Gemeenschapsonderwijs dat vindt dat één uur godsdienst of zedenleer voldoende is. Ik citeer: “Het wordt tijd dat we een debat voeren over de plaats van levensbeschouwing op school.”

Alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs, net als het provinciaal onderwijs en dat van steden en gemeenten, worden verplicht om minstens twee uur per week levensbeschouwing aan te bieden.

Leerlingen hebben de keuze tussen de zes erkende godsdiensten in België – rooms-katholiek, orthodox, israëlitisch, anglicaans, protestants-evangelisch of islam en zedenleer.

De grondwet verplicht de scholen om levensbeschouwelijke vakken aan te bieden en Vlaanderen heeft dat vertaald naar twee lesuren per week.

De vraag van het gemeenschapsonderwijs bestaat erin om dit te herleiden tot één uur. Het vrijgekomen uur godsdienst of zedenleer zou dan kunnen ingevuld worden door het vak “actief burgerschap”. In het vak “actief burgerschap” komt er dan ook ruimte voor dialoog tussen de verschillende religies. Leerlingen kunnen er het debat aangaan en elkaar beter leren kennen. Iets wat toch niet onbelangrijk is in onze snel veranderende en diverse samenleving.

Persoonlijk denk ik dat de tijd rijp is om een grondig debat te voeren over de plaats van levensbeschouwing op school.

Ik citeer tevens moraalfilosoof Patrick Loobuyck: “Schrap dat artikel in de Grondwet en vervang het door een zinnetje dat scholen verplicht om leerlingen te onderwijzen in democratie en mensenrechten. “

Men moet zich dan ook op geregelde tijdstippen durven in vraag stellen en vandaar dat ik hier aan de Deputatie de vraag wil stellen hoe zij hierover staat wat het provinciaal onderwijs betreft ?

Martine Verhoeve
Provincieraadslid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info