Afschaffing provinciale subsidie aan School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw

11 september 2019

Tijdens de provincieraad van woensdag jl. stelde raadslid Martine Verhoeve een vraag over het schrappen van de subsidie aan School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw.

 

School en Ziekzijn Oost-Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die zieke kinderen en jongeren uit de basisschool en het secundair onderwijs (5–18 jaar) helpt. Leerlingen die langdurig of vaak afwezig zijn op school door ziekte, ongeval, heelkundige ingreep of psychische problemen krijgen kosteloos les thuis door vrijwilligers-lesgevers.

In het verleden heeft de provincie deze organisatie steeds een warm hart toegedragen en gesteund d.m.v. een subsidie van 7.500€ per jaar. Maar voor 2020 wordt deze subsidie – betreurenswaardig – integraal geschrapt. Mevr. Martine Verhoeve vroeg dan ook naar de beweegredenen van deze schrapping, alsook wat de sociale doelen van het flankerend onderwijsbeleid zijn. De bevoegde gedeputeerde antwoordde te werken naar een groter, algemeen beleid, waarin individuele hulp niet meer van tel is. Het is bijzonder jammer te moeten vaststellen dat de huidige deputatie (NV.A – CD&V – Groen) geen belang hecht aan dergelijke noodzakelijke organisaties, want voor ons heeft elk kind recht op onderwijs.

 

Martine Verhoeve                                                                                                                           Provincieraadslid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info