Vraag naar provinciale steunmaatregelen ingevolge de noodzakelijke coronamaatregelen

29 april 2020

In de schriftelijke provincieraad van april stelde raadslid Martine Verhoeve twee vragen naar steunmaatregelen ingevolge de noodzakelijke coronamaatregelen. 

1. De verschillende overheden hebben drastische en noodzakelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben echter een zware impact op vele zelfstandigen, ondernemers, bedrijven en hun personeel. Daarom troffen de federale en Vlaamse overheden een hele reeks steunmaatregelen. Voorziet de provincie O-Vl ook steunmaatregelen om de economische impact zo goed mogelijk te beperken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

2. Gelet de uitzonderlijke situatie waarin wij ons nu bevinden en de onwetendheid hoelang de coronamaatregelen zullen aanhouden, is het noodzakelijk om de bedrijven, zelfstandigen en gezinnen financiële ademruimte te geven. Kunnen hiertoe – naar analogie met de provincie Limburg – de aanslagbiljetten APB 2020 voor bedrijven en gezinnen later dit jaar, meer bepaald in november verstuurd worden?

Martine Verhoeve - Provincieraadslid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.