Evaluatie afstandsonderwijs in het provinciaal onderwijs

2 september 2020

In de raad van september stelde raadslid Martine Verhoeve een vraag over de evaluatie van het afstandsonderwijs in het provinciaal onderwijs. 

Werd het afstandsonderwijs binnen het provinciaal onderwijs geëvalueerd? Zo ja, hoe? Werd hiertoe een bevraging gedaan bij de leerlingen en ouders, alsook bij de leerkrachten? Wat zijn de belangrijkste knelpunten die uit de eventuele evaluatie naar voor zijn gekomen? Zal hiermee rekening worden gehouden bij een eventuele volgende periode van afstandsonderwijs? Voornamelijk ook wat betreft de praktijklessen? 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.