Levering van materiaal aan de vaccinatiecentra

24 februari 2021

In de raad van februari had raadslid Martine Verhoeve een vraag over de levering van materiaal aan de vaccinatiecentra.

Het coronaveilig inrichten van een vaccinatiecentrum is een grote uitdaging. Het provinciebestuur kan hierbij helpen door via de uitleendienst materiaal ter beschikking te stellen aan de steden en gemeenten. Denk hierbij aan plexi-panelen, mobiele loketten, dispenserzuilen, afzetpaaltjes, streaming-sets enzovoort. De ondersteuning van gemeenten is tenslotte een kerntaak van de provincie. Heeft de provinciale uitleendienst een speciaal corona aanbod ontwikkeld voor de vaccinatiecentra? 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.