Masterplan provinciaal domein Puyenbroeck

27 april 2022

Tijdens de provincieraad van april stelde Martine Verhoeve een aantal vragen over het Masterplan Puyenbroeck. 

 

Ik lees in de pers dat de plannen voor de “optimalisatie” van het 9 holes golfterrein door de golfgemeenschap niet op gejuich worden onthaald. Heeft het provinciebestuur hierover een gesprek gehad met de leden van Golf Puyenbroeck? Zo ja, wordt er rekening gehouden met hun bekommernissen/mening?

Wat is de toekomstvisie m.b.t. Golf Puyenbroeck? Wenst de deputatie deze sport te beperken of juist uit te breiden binnen het provinciaal domein?

Is verblijfsrecreatie een kerntaak van de provincie? Waarom wordt er gekozen voor een uitbreiding van de camping ten nadele van de golfsport?

In het oorspronkelijke masterplan wordt de aanleg van 9 extra holes, zodat het terrein uitgebreid wordt tot een volwaardig 18 holes golfterrein, geraamd op 900.000 euro. Wat zal de totale kostprijs zijn van de “optimalisatie” van het huidige golfterrein?

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info