Vergunningenbeleid Windmolens: uitholling bevoegdheid?

22 juni 2022

Tijdens de laatste raad voor het zomerreces stelde Martine Verhoeve een vraag over het vergunningenbeleid Windmolens: uitholling bevoegdheid?

 

Heeft de bevoegde Vlaamse minister over haar beslissing tot het weghalen van de provinciale bevoegdheid inzake “vergunningenbeleid windmolens” hierover overleg gepleegd met de provincie?


Wat vindt de deputatie over de argumentatie “tussenstap is tijdverlies en uiteindelijk ligt de eindbeslissing toch bij de minister”?


Beschouwt de deputatie dit als het begin van de verdere uitholling van provinciale bevoegdheden, ditmaal in een grondgebonden materie, ook al is het een toegewezen bevoegdheid?


Welke impact heeft deze beslissing op de workload van de dienst “Vergunningen”?


Welke impact heeft die beslissing op de vastlegging van zones voor de inplanting van windmolens in het kader van onze Ruimtelijke bevoegdheid?

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info