Staat van het golfterrein Puyenbroeck

20 maart 2013

Het zal de collega’s uit de voorbije legislaturen niet echt verbazen dat ik tussenkom in het dossier het golfterrein Puyenbroeck. De provincie Oost-Vlaanderen heeft namelijk met dit project toch wel een voortrekkersrol gespeeld gelet het de eerste open golf in Vlaanderen was met als missie de golfsport maximaal toegankelijk maken aan democratische prijzen.

Vandaar dat ik het project best genegen ben, op voorwaarde natuurlijk dat we dan ook een zo optimaal mogelijke infrastructuur aanbieden; het is niet omdat het een openbare golf is en men minder betaalt dan in andere golfclubs, dat men minder kwaliteit moet aanbieden.

En daarom dat ik vandaag mijn bezorgdheid hieromtrent wil te kennen geven.

Het onderhoud van een golfterrein is bijzonder belangrijk en de weersomstandigheden in België maken het ons niet gemakkelijk. De voorbije weken en maanden kampen we constant met afwisselend sneeuw, vorst, dooi, hevige regen, en dan moeten we erop toezien dat het terrein beschermd wordt om de schade die het zou kunnen oplopen te beperken.

Hoe doen we dat ? Door op het juiste moment het terrein te sluiten en dus niet meer toegankelijk te maken voor de golfer. Ik weet dat dit op heel wat gemor en ontevredenheid kan stuiten, maar golfsport is nu éénmaal een sport met heel wat regels en etiquette, en die regels moeten ook in het beheer van het terrein worden toegepast. Onlangs ontving ik nogal wat reacties in verband hiermee.

Om een voorbeeld te geven : op zaterdag 9 maart zijn heel wat mensen van het terrein gegaan omdat het absoluut niet bespeelbaar was... Dit kan eigenlijk niet.

Het excuus dat de beheerder er toen niet was is geen excuus. Ik kan absoluut begrijpen dat de beheerder geen 7 dagen op 7 kan aanwezig zijn, dat is evident, maar wie beslist in zijn afwezigheid, want er moet vaak kort op de bal gespeeld worden om bepaalde beslissingen te nemen.

Er zijn nog maatregelen die kunnen genomen worden om ons terrein te optimaliseren, nl. het niet toelaten van trolleys (…) . Dan moet de golfer de golftas zelf dragen, wat natuurlijk voor bepaalde golfers een inspanning vraagt, maar dit is nu ook éénmaal golf!

Verder zou ik ook willen vragen of er voldoende toezicht op de golfbaan is? Doorgaans gebeurt dit door marshalls die erop toezien of alles vlotjes loopt.

Ik wil besluiten met mee te geven dat het beheer van het golfterrein tijdens de wintermaanden absoluut rigoureus dient te gebeuren, dit is de enige garantie voor een mooie golfbaan wanneer het officiële seizoen van start gaat.

Martine Verhoeve
Provincieraadslid


Antwoord:

De vraag naar de waterproblematiek in het domein (met de gekende gevolgen voor het golfterrein)  is een terechte bezorgdheid en ik begrijp uw bekommernis. Hierover kan ik het volgende meedelen:

Net zoals de bouwsector, de wielrenners,  de wielertoeristen en eigenlijk wij allemaal, zijn ook de golfliefhebbers dit jaar door de weergoden nog niet verwend geweest. Hevige regenval en sneeuw tot einde maart (!) maken dat de golfliefhebbers ongetwijfeld staan te popelen om weer de baan op te gaan.

Vooreerst kan ik u melden dat we ons terdege bewust zijn van het feit dat de golfbaan, net als de rest van het domein Puyenbroeck, gelegen is in een nat (een "Broeck") gebied (met name de Moervaartdepressie) en dat dit gevolgen heeft voor de golfers. Ik kan u verzekeren dat onze medewerkers er alles aan doen om de baan zo bespeelbaar mogelijk te houden en dat betekent soms dat de baan onverwacht preventief gesloten moet worden omwille van de grillige weersomstandigheden. Het is altijd een evenwicht zoeken tussen openen, sluiten, wel of geen trolleys, en dat om de baan niet kapot te rijden. Er zijn golfers die aangeven dat het terrein niet gesloten wordt terwijl dit volgens hen zou moeten én er zijn er die niet tevreden zijn als we het sluiten. Sluiten Dit is niet leuk, dat besef ik, maar wel absoluut noodzakelijk om bij beter weer een zo goed mogelijk terrein aan de golfers te kunnen aanbieden.  Wij rekenen daarvoor dan ook op ieders begrip, hoe vervelend dit ook soms kan overkomen. Anderzijds kan ik u ook melden dat de ingenieurs van onze dienst Patrimonium een actieplan aan het opstellen om de waterhuishouding in Puyenbroeck in zijn geheel te verbeteren.

De bedoeling is om een grachtverlaging door te voeren. De bedoeling van die verlaging  is om alle waterproblemen op te lossen. Zo zal de stacaravaning geen problemen meer kennen, zal de overloop van de vijver van de golf werken, zal de drainage die nu niet werkt aan hole 8 kunnen werken door de gracht daar te herprofileren en de manuele regeling op te schuiven richting de klaverbladvijver.Deze ingreep kan vervroegd worden en zal een verbetering met zich meebrengen, maar zal pas perfect werken wanneer de Santvoorddam effectief verlaagd is.Voor de visproblematiek zou kunnen gewerkt worden met vistrappen, maar dit is afhankelijk van debieten en dient nog bekeken te worden. De stromingen binnen de klaverbladvijver dienen herbekeken te worden en kunnen dmv verbreding, of vernauwing van een andere duiker bijgesteld worden zodat de waterverversing overal gelijk zal zijn.

Daarbij zal ook de altijd onder water staande riolering ter hoogte van het passiefhuis kunnen vrij gemaakt worden. Verdere afwatering richting loods en mola worden dan ook beter verzekerd.

U ziet het het, we beschermen ons terrein in het belang op lange termijn maar we beseffen dat goede communicatie essentieel is.

Hilde Bruggeman
Gedeputeerde

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.