heraanleg straten/voetpaden Sint-Denijs-Westrem

17 december 2021

Bewoners signaleren dat de staat van het wegdek en de voetpaden in Sint-Denijs-Westrem er op veel plaatsen zienderogen op achteruit gaat. Naast louter curatief onderhoud en eventuele integrale heraanleg van straten gebeuren er ook vaak toplaagvernieuwingen in het kader van het onderhoudsbestek van de stad.

Vraag:
Graag had ik een overzicht van:
De straten in Sint-Denijs-Westrem waar de afgelopen drie jaar een toplaagvernieuwing of integrale heraanleg heeft plaatsgevonden;
De straten in Sint-Denijs-Westrem waarvoor een toplaagvernieuwing of integrale heraanleg is gepland en de bijhorende timing hiervoor.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In bijlage kan u het gevraagde overzicht vinden waarbij wij een opdeling hebben gemaakt volgens:

  • Projecten gepland
  • Projecten in uitvoering of uitgevoerd
  • Toplagen gepland
  • Toplagen uitgevoerd

In de gevallen waar het over een cluster van straten ging, zijn ook de betrokken straten vernoemd naast de projectnaam.

Verder geven we mee dat dossiers die gepland zijn en vooral deze in de fase B0- Onderzoek een voorlopige richttiming meekregen. Aangezien we hier nog maar pas het dossier is opgestart in de onderzoeksfase is de effectieve start nog onder het grootste voorbehoud is van een voorspoedig verloop van de opmaak van het dossier en de interferentie met eventueel andere dossiers die in dat jaar worden uitgevoerd. De impact en minder hinder randvoorwaarden kan men pas in fase aanbesteding bepalen om een effectieve startdatum vast te pinnen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info