Nieuws ››

Burgemeester voert strijd tegen gevaarlijk en asociaal rijgedrag op

De Gentse politie zal vanaf deze maand een prioriteit maken van gevaarlijk en asociaal rijgedrag. Dit op vraag van burgemeester Mathias De Clercq. De politie kan hiervoor steunen op een nieuwe omzendbrief van het parket Oost-Vlaanderen die toelaat om kordater en efficiënter op te treden. Lees meer...


Sofie stelt beleidnota publiekzaken voor

Het uitrollen van het werken op afspraak aan loketten, een groter digitaal aanbod, Gentinfo bereikbaar maken via nieuwe kanalen en een centraal KAFKA-meldpunt voor klachten, het zijn maar enkele voorbeelden van de in totaal 30 acties die schepen Sofie Bracke in haar beleidsnota Publiekszaken zette. Lees meer...


Jaarrecord voor North Sea Port

North Sea Port kan alweer een jaarrecord voorleggen met meer dan 70 miljoen goederenoverslag via de zeevaart. Het is voor het derde jaar op rij dat de bedrijven de haven naar een nieuwe record stuwen. “Twee jaar na de fusie verstevigt onze haven op die manier zijn positie als echt bulkhaven én boek Nort Sea Port vooruitgang als draaischijf voor containers tussen zee- en binnenvaart”, aldus Havenschepen Sofie Bracke.


Sami brengt cultuur tot bij de Gentse senioren

Afgelopen woensdag mocht Schepen van Cultuur Sami Souguir de mini tentoonstelling van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry openen in wzc De Vijvers. De fototentoonstelling brengt cultuur dichter bij onze senioren en minder mobiele Gentenaars. Lees meer...


Erfpachtovereenkomst Sint-Annakerk goedgekeurd

De kogel is eindelijk door de kerk. Op de gemeenteraad van december werd dan toch de erfpachtovereenkomst voor de Sint-Annakerk goedgekeurd. Gemeenteraadslid Mieke Bouve hield de afgelopen maanden meerdere tussenkomsten over de kerk. Dat de volgende stap in dit dossier kan genomen worden stemt Mieke tevreden.  Lees meer...


››   Meer nieuws
Vragen ››

PCC trams

Er wordt vastgesteld dat er de laatste tijd op lijn 4 weer volop oude PCC-trams rondrijden, in plaats van Hermelijns en Albatrossen. De PCC’s hebben een lagere capaciteit en zijn niet toegankelijk. Lees meer...


Fietspad Hubert Frère Orbanlaan

Sedert lang zijn de verkeerslichten op het einde van het fietspad van de Frère Orbanlaan richting Zuid niet efficiënt/optimaal afgesteld. De lichten voor de fietsers slaan bij het naderen van een bus of tram op rood. Hier is op zich niks mis mee maar het probleem is gelegen bij de concrete uitwerking. Lees meer...


Lichten Eurosilo John Kennedylaan/R4

Momenteel is de Motorstraat afgesloten te Oostakker. Dit impliceert extra verkeersdrukte op de R4 richting Oostakker. Blijkbaar zijn de lichten richting Oostakker t.h.v. Eurosilo bijgesteld en laten die maar 3-4 auto’s door per keer wat een bijzonder grote file tot gevolg geeft. Lees meer...


Parkeerdruk in Oostakker omwille van Volvo Cars

Door de uitbreiding van VOLVO Cars verdwijnen er stelselmatig parkeerplaatsen. Werknemers zien zich hierdoor genoodzaakt om te parkeren te Oostakkerdorp en de omliggende straten. Hierdoor vergroot de parkeerdruk gevoelig. Lees meer...


Onbetaalde gasboetes en onkostennota's ivm sluikstort en zwerfvuil

Op de commissie MOW van 11 juni jl. is door schepen Van Brackevelt het netheidsrapport 2018 voorgesteld. Daarin staat onder meer het volgende te lezen: "wanneer bij het vatten van sluikstorters een boete opgesteld wordt door de sanctionerende ambtenaar, maakt IVAGO tevens een onkostennota op voor het opruimen van het sluikstort." Lees meer...


Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.