Nieuws ››

Designmuseum Gent krijgt erfgoedpremie voor restauratie en uitbreiding

Na de zomer van 2022 starten de werken voor de langverwachte uitbreiding van Design Museum Gent. Samen met de uitbreiding wordt ook het bestaande erfgoed met zorg aangepakt. Design Museum Gent en gedelegeerd bouwheer sogent kunnen nu ook rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid in de vorm van een erfgoedpremie. Lees meer...


Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

De 6 gemeenten en 2 provincies van het North Sea Port District (de economische groeiregio met als ruggengraat het havengebied van North Sea Port) hebben vorige week een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) opgericht. Lees meer...


Opnieuw lokfietsen tegen fietsdiefstallen

De Gentse politie zet opnieuw lokfietsen in om fietsdieven op heterdaad te betrappen. Na een proefperiode is een nieuw trackingsysteem aangekocht. Burgemeester Mathias De Clercq: “Fietsdiefstallen zijn een echte plaag. Met de lokfietsen kunnen we de pakkans sterk verhogen.” Lees meer...


Reageren kan je leren

Tijdens de de gemeenteraad van november kwam gemeenteraadslid Yeliz Güner tussen over de recente golf van grensoverschrijdend gedrag in onze stad. Stad Gent biedt binnenkort omstaandertrainingen aan om gepast te leren reageren op racisme en discriminatie. Lees meer...


Stad Gent wint Fair ICT Award 2021

District09, het ICT-bedrijf van Stad Gent, heeft de Fair ICT Award 2021 in de wacht gesleept. ICT is berucht om haar zware ecologische impact en mensonwaardige werkomstandigheden. De award, uitgereikt door Fair ICT Flanders en Vlaanderen Circulair, zet bedrijven, hogescholen, universiteiten en besturen in de kijker die de aankoop en het gebruik van hun ICT-materiaal verduurzamen. Lees meer...


››   Meer nieuws
Vragen ››

Oostakkerdorp

Heel recent is Oostakkerdorp opengesteld voor het verkeer. De verkeersafwikkeling is zo dat straten die uitkomen op het plein voorrang dienen te verlenen (rond punt). Tot op vandaag ontbreekt echter de nodige signalisatie, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid. Lees meer...


Tuinstraten

In Stad Antwerpen is een proefproject gestart. Men ontwikkelt er zogenaamde Tuinstraten, met permanente vergroening en verblauwing als basisprincipes. Bestaande verharding wordt vervangen, wat kadert in de strijd tegen het zogenaamde hitte-eiland effect. Ook de waterinfiltratie vaart er wel bij. In één beweging wordt er een groener en kwaliteitsvoller straatbeeld gecreëerd. Lees meer...


Fietspaden Sint-Denijs-Westrem

De verkeersveiligheid in Sint-Denijs-Westrem moet worden opgekrikt. Daar is iedereen het over eens. In afwachting van een wijkcirculatieplan moet e.e.a. nu reeds worden bekeken. Zo ontbreken er fietspaden of fietssuggestiestroken in de Vennestraat, Loofblommestraat en op het Gemeenteplein. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de Beukenlaan – vanaf De Paardekop tot aan de viaduct over de E40 in slechte staat. Lees meer...


Leesbevordering bij kinderen en jongeren

Uit studies (cf. Lezen Vlaamse kinderen en jongeren nog? | Iedereen Leest) blijkt o.a. dat: 

  • Tussen 38% en 60% van de Vlaamse 9- tot 13-jarigen minstens een keer per week een boek of strip leest;
  • Bij de overgang naar het secundair onderwijs de leesfrequentie bij Vlaamse jongeren met 20% daalt voor zij die minstens maandelijks een boek lezen;
  • Op latere leeftijd (14 tot 17 jaar) de leesfrequentie stagneert. Bijna 1 op 3 (31%) leest minstens een keer per week of dagelijks;
  • Vlaamse jongeren in TSO en BSO iets minder frequent lezen;
  • Meer dan de helft van jongeren met een migratieachtergrond minstens wekelijks leest;
  • Maar 1 op 5 van de jongeren in jeugdzorg leest.
Om het lezen te bevorderen bij de kwetsbare jongeren en anderstalige kinderen leveren de Gentse bibliotheken grote inspanningen. Lees meer...


Tool autovrij gebied

Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose heeft lang gepleit voor een vereenvoudiging van het vergunningensysteem dat toegang geeft tot het autovrij gebied. Afgelopen september is het reglement ter zake aangepast met heel wat verbeteringen tot gevolg, onder meer voor zorgverstrekkers en op vlak van gebruiksvriendelijkheid. We zijn nu enkele maanden verder en zij stelt vast dat er zich nog een aantal anomalieën voordoen. Vreemd genoeg is het zo dat het ook op vandaag nog steeds niet mogelijk is om namen te koppelen aan nummerplaten die eerder al eens zijn ingegeven. Met andere woorden, dat kan alleen maar voor nieuwe nummerplaten waardoor dit zijn doel ietwat voorbijschiet. Het aanmelden via eID of Itsme is op zich goed maar blijft omslachtig. Een mobiele app zou op dat vlak soelaas kunnen brengen. Lees meer...


Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.