Nieuws ››

Aangeven baby's in materniteit groot succes

“Het klopt dat het aangeven van baby’s in de materniteit een groot succes is”, dat antwoordde Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken, op een vraag van fractieleider Sami Souguir. “Over het algemeen worden baby’s in 75% van de gevallen meteen aangegeven in de materniteit. In Maria Middelares stond het percentage eind 2017 zelfs meteen op meer dan 80%." Lees meer...


Mania Van der Cam co-lijstduwer Open Vld Gent

Schooldirectrice Mania Van der Cam vervoegt het team van Open Vld Gent en zal een van de co-lijstduwers zijn bij de komende verkiezingen. Mania, die aan het strijden is tegen borstkanker, wil meer aandacht voor welzijn in de politiek. Ook onderwijs blijft een van haar stokpaardjes. Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq is zeer tevreden dat Mania mee de lijst steunt: "Heb groot respect voor haar. Mania is een ijzersterke dame met een even sterke sociale boodschap."


Knippen Brugse Poort en Rabot

We zijn er van overtuigd dat er andere manieren bestaan om zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid in zowel het Rabot als de Brugse Poort te vergroten dan de huidige knippen. We gaan daartoe in de komende weken in dialoog met bewoners en handelaars. De bedoeling is dit voorstel op te nemen in ons programma, en op tafel te leggen bij de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord na de verkiezingen.  Lees meer...


Bijsturingen circulatie- en parkeerplan zijn een feit

Open Vld Gent heeft woord gehouden: het circulatie- en parkeerplan worden aangepast. De sector Coupure krijgt een extra uitweg, het vergunningensysteem voor leveranciers wordt vereenvoudigd en ondergronds kortparkeren wordt goedkoper. Daarmee geven we een antwoord op de gevoerde evaluaties en komen we tegemoet aan signalen van de Gentenaars, van mensen die werken en ondernemen in Gent en van handel en horeca. Lees meer...


Gewezen politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez kandidaat voor Open Vld in Gent

Open Vld Gent is verheugd te kunnen melden dat Manuel Mugica Gonzalez (60) kandidaat is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Manuel was tot voor kort woordvoerder bij de Gentse politie en is sedert oktober 2017 met pensioen na een 38-jarige carrière bij de politie. Hij zal een prominente rol spelen in de campagne. Lees meer...


››   Meer nieuws
Vragen ››

Stand van zaken nieuw registratiesysteem bibliotheek

Begin vorig jaar peilde ik naar de timing waarbinnen het nieuw registratiesysteem (op basis van RFID) van de stadsbibliotheek in werking zal treden. Dit nieuwe systeem moet het o.m. mogelijk maken om uitgeleend materiaal bij een ander filiaal binnen te brengen dan waar het ontleend werd. Lees meer...


Honderden wachtwoorden groep Gent online

Ruim een miljoen wachtwoorden van Belgische internetgebruikers zijn online geplaatst door een hacker die eerder had bekend gemaakt dat hij de gegevens verzamelde uit datalekken de voorbije jaren. Aanvankelijk zou hij de gegevens niet publiek maken, maar dat deed hij uiteindelijk toch. De wachtwoorden zijn - gelukkig voor de gebruikers - grotendeels onleesbaar gemaakt. Lees meer...


Herstellingen en tijdelijke invulling Kasteel Borluut

Eind vorig jaar vroeg ik naar de plannen voor de dringende renovatiewerken aan Kasteel Borluut. In uw antwoord vermeldde u dat binnenin het gebouw verder regulier onderhoud wordt uitgevoerd, in afwachting van een structurele oplossing. Daarnaast werd voorzien om in 2018 een bijkomende studie uit te voeren voor de opmaak van een beheersplan alsook voor de eerste fase m.b.t. de dringende dakwerken. Lees meer...


Staat trottoir Octaaf Soudanstraat Sint-Denijs-Westrem

Bewoners van de Octaaf Soudanstraat meldden mij dat de trottoirs in hun straat er momenteel heel slecht bijliggen. De plassen bij regenweer hinderen voetgangers en dwingen hen op sommige plaatsen op de rijbaan. Lees meer...


Infoborden wegenwerken

Bij grote wegenwerken worden vaak infoborden geplaatst met o.a. de opdrachtgever, architect, aannemer, kostprijs... Bij bouwwerken wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van borden en zeilen met een toekomstbeeld en woordje uitleg over de werken zelf, bvb. bij de restauratie van het kustwerk aan het AC Zuid, de bouw van de nieuwe Rabottorens... Lees meer...


Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.