Nieuws ››

Gemeenteraad keurt Masterplan Voetbal goed

Het Gentse voetbal zit in de lift. Na de successen van KAA Gent de afgelopen jaren hebben ook de KAA Gent Ladies van zich laten horen met winst in de bekerfinale. In het masterplan voetbal, dat de gemeenteraad maandag goedkeurde, wordt het bilan opgemaakt van het werk dat is verricht en vooral vooruitgeblikt op de uitdagingen voor de toekomst. Gemeenteraadslid Carl De Decker benadrukte is zijn tussenkomst de blijvende nood aan kwaliteitsvolle infrastructuur, professionele trainers en omkadering om wachtlijsten weg te werken en jonge voetballetjes de kans te geven hun droom waar te maken.


Gent zet troeven als aantrekkelijke winkel- en horecastad in de kijker

Het Gentse stadsbestuur stelt met enkele positieve acties haar troeven als aantrekkelijke winkel- en horecastad in de kijker. In augustus en september wordt Gent extra gepromoot als bereikbare en aantrekkelijke winkel- en horecastad. In en rond Gent worden bereikbaarheidsfolders verspreid en parkeertarieven worden samenhangender vanaf juli 2017. Zo wordt avondparkeren in parkings goedkoper, wat de horeca in het centrum ten goede komt. De parkeerdruk bovengronds verlaagt hierdoor, dat is goed voor de bewoners. De acties komen er na overleg met ondernemersorganisatie Unizo. Lees meer...


Afscheidsplek voor sterrenkindjes op Westerbegraafplaats

Kindjes die sterven tijdens de zwangerschap krijgen vaak geen officiële rustplaats. Toch voelen ouders vaak de behoefte om een blijvende en tastbare herinnering te hebben aan hun sterrenkindjes. Daarom werd op het heraangelegde kinderperk op de Westerbegraafplaats een herdenkingsboom voorzien. Ouders en broertjes of zusjes kunnen een kleurrijk lint in de Japanse esdoorns hangen ter nagedachtenis van het sterrenkindje. Lees meer...


Subsidies Gentse Feesten 2017 goedgekeurd

Het college heeft op maandag 15 mei de subsidieverdeling voor de Gentse Feesten 2017 goedgekeurd, op voorstel van de jury. Het totale subsidiebedrag wordt verhoogd met 75.000 euro tot 1.052.500 euro. Lees meer...


Vignet voor bewoners voetgangerszone

Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose woont in de voetgangerszone en krijgt steeds vaker boze blikken, uitgestoken middenvingers  of zelfs een tik tegen de autoruit als ze zich naar haar woning wil begeven. Op haar vraag komt er nu een vignet zodat bewoners van de voetgangerszone effectief kunnen aantonen dat ze in de zone mogen rijden. Stephanie D'Hose: 'Als centrumbewoner heb ik een vergunning om naar mijn woning te rijden, om bijvoorbeeld boodschappen af te zetten. Met het vignet zal dat in de toekomst duidelijker zijn voor andere weggebruikers. Laten we vooral ook meer respect hebben voor elkaar en hoffelijk blijven in het verkeer.'


››   Meer nieuws
Vragen ››

Straatverlichting Blekersdijk

In het kader van het REG-actieplan Openbare Verlichting 2014-2019 keurde het college op 21 maart 2016 het aanpassen van de openbare verlichting in diverse straten in Gent, waaronder de Blekersdijk, goed. Bewoners lijken echter de aanpassing van de verlichting in hun straat te betreuren. Lees meer...


Vrijstelling van parkeerretributie op feestdagen

In het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren is het parkeren op zon- en feestdagen en op 11 juli vrijgesteld van retributie. In tegenstelling tot bij de oude parkeerautomaten is op de nieuwe toestellen geen enkel extract van het retributiereglement aangebracht. Lees meer...


Openbare verlichting Snepkaai

Recent werd de openbare verlichting langs het fiets- en wandelpad langs de Leie, parallel met de Snepkaai, verwijderd. Hoewel in het donker het fietspad langs de Snepkaai zelf kan worden gebruikt kan dit gevaarlijke situaties opleveren, temeer omdat aan de waterkant geen afsluiting of beveiliging voorzien is. Lees meer...


Parkeren Gentbrugge station

Omwille van het betalend parkeren in de omgeving van het Dampoort-station zouden meer reizigers en pendelaars de trein in Gentbrugge nemen en daar in de buurt van het station voor een verhoogde parkeerdruk zorgen. Lees meer...


Rotonde Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan

Bewoners van de Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan signaleren dat de verkeersborden D5 op de kleine rotonde in de straat onvoldoende zichtbaar zijn en auto’s hierdoor in de verkeerde richting langs de rotonde rijden. Lees meer...


Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.