Nieuws ››

Maatregelen na beschadiging Michael Lüstig monument

Twee zondagen op rij was gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez, samen met burgemeester Mathias De Clercq, aanwezig op de herdenking van de Kristalnacht bij het Michael Lustigmonument op de Lindelei.  Lees meer...


Lachgas voortaan bestraft met GAS-boete

Op de gemeenteraad van november is op voorstel van burgemeester Mathias De Clercq beslist om het oneigenlijk gebruik van lachgas te sanctioneren met een GAS-boete.  Lees meer...


Het leven is te kort om slechte boeken te lezen

Schepen van Cultuur en voorzitter van De Krook Sami Souguir was aanwezig op de eerste samenkomst van de Gentse stadslezers. Maar liefst 456 mensen schreven zich in voor het nieuwste project van bibliotheek De Krook.  Lees meer...


Sofie steekt eindejaarsverlichting aan

Deze avond om 18 uur wordt op het Ledebergplein de eindejaarsverlichting aangestoken door economieschepen Sofie Bracke.  Lees meer...


Mattias en Mathias openen lokaalmarkt Gentbrugge

Gemeenteraadslid Mattias De Vuyst bracht samen met burgemeester Mathias De Clercq een bezoek aan de lokaalmarkt in Gentbrugge. De markt opende op 15 november haar deuren en was een groot succes. Lees meer...


››   Meer nieuws
Vragen ››

PCC trams

Er wordt vastgesteld dat er de laatste tijd op lijn 4 weer volop oude PCC-trams rondrijden, in plaats van Hermelijns en Albatrossen. De PCC’s hebben een lagere capaciteit en zijn niet toegankelijk. Lees meer...


Fietspad Hubert Frère Orbanlaan

Sedert lang zijn de verkeerslichten op het einde van het fietspad van de Frère Orbanlaan richting Zuid niet efficiënt/optimaal afgesteld. De lichten voor de fietsers slaan bij het naderen van een bus of tram op rood. Hier is op zich niks mis mee maar het probleem is gelegen bij de concrete uitwerking. Lees meer...


Lichten Eurosilo John Kennedylaan/R4

Momenteel is de Motorstraat afgesloten te Oostakker. Dit impliceert extra verkeersdrukte op de R4 richting Oostakker. Blijkbaar zijn de lichten richting Oostakker t.h.v. Eurosilo bijgesteld en laten die maar 3-4 auto’s door per keer wat een bijzonder grote file tot gevolg geeft. Lees meer...


Parkeerdruk in Oostakker omwille van Volvo Cars

Door de uitbreiding van VOLVO Cars verdwijnen er stelselmatig parkeerplaatsen. Werknemers zien zich hierdoor genoodzaakt om te parkeren te Oostakkerdorp en de omliggende straten. Hierdoor vergroot de parkeerdruk gevoelig. Lees meer...


Onbetaalde gasboetes en onkostennota's ivm sluikstort en zwerfvuil

Op de commissie MOW van 11 juni jl. is door schepen Van Brackevelt het netheidsrapport 2018 voorgesteld. Daarin staat onder meer het volgende te lezen: "wanneer bij het vatten van sluikstorters een boete opgesteld wordt door de sanctionerende ambtenaar, maakt IVAGO tevens een onkostennota op voor het opruimen van het sluikstort." Lees meer...


Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.