Nieuws ››

Fractiemagazine juli 2022

Een nieuwe zomereditie van het fractiemagazine is er! Klik hier voor de digitale versie. Geniet van de vakantie!


Steeds meer vrouwennamen in Gentse straatbeeld

Gent is bezig met een inhaalbeweging om meer vrouwelijke straatnamen te hebben. Tien jaar geleden was nog maar 13 procent van de straatnamen genoemd naar een vrouw, dit jaar is dat 22 procent. Dat antwoordde burgemeester Mathias De Clercq op een vraag van fractievoorzitter Stephanie D’Hose. Lees meer...


Camping Stropke is gered

In het begin van deze legislatuur was er heel wat te doen over het al dan niet blijven bestaan van de Camping Stropke. Het contract dat destijds met de uitbater werd afgesloten zou verlopen in 2023. Gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez zette van in het begin zijn schouders onder dit dossier om de camping te kunnen laten bestaan... Lees meer...


Nieuwe buurtsportinfrastructuur voor skaters

Er zijn de voorbije jaren al veel inspanningen geleverd om in Gent voldoende skate-infrastructuur te voorzien. De twee meest recente realisaties, de skateramps in de Driebeekstraat en aan de parking van Claeys-Bouüaert, tonen opnieuw duidelijk aan dat skaten veel succes kent bij jongeren. Lees meer...


Huis van Alijn belicht Gentse poppenspeltraditie

Met de kinderen of kleinkinderen naar het poppentheater van Pierke, het is een prachtige Gentse traditie. Het Huis van Alijn toont nog tot 26 maart 2023 een unieke collectie theaterpoppen en geeft een blik achter de schermen van Pierke en co. Lees meer...


››   Meer nieuws
Vragen ››

Kledingcontainers

Op 24 februari stelde gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot een aantal schriftelijke vragen mbt kledingcontainers in de stad aan de schepen van Netheid. Lees meer...


Openbaar vervoer in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat)

Collega Vandenbroucke en ikzelf hebben u in het voorjaar van 2021 bevraagd aangaande de problematiek van het openbaar vervoer in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat). Wij hebben toen niet alleen e.e.a. aangekaart maar ook een alternatief voorstel gedaan om de bereikbaarheid te blijven garanderen. Lees meer...


Bijgaardepark

In de Heirniswijk zijn de afgelopen tijd een dertigtal parkeerplaatsen verdwenen. Dit zou blijkbaar nodig zijn om de doorgang van de brandweer te verzekeren. Het is nochtans zo dat er reeds een brede toegangsweg tot het Bijgaardepark is. Lees meer...


Parkingproblematiek Campus Leerdorp

Het goedgekeurde Masterplan ‘Campus Leerdorp’ voorziet geen parkeergelegenheid meer op de campus. De schooldirecties werden bij deze beslissing niet betrokken en hebben hun akkoord hiervoor niet gegeven. Hoofdzakelijk in CVO Gent en ook in het DKO komt een groot aantal volwassen cursisten overdag maar vooral ook ’s avonds na hun werkdag nog opleidingen ambachten, bouw, elektriciteit, sanitair of artistieke vorming volgen. Veel cursisten komen met de wagen rechtstreeks na hun werk en brengen het materiaal mee dat ze nodig hebben om hun cursus te volgen. Lees meer...


Verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein

Verschillende fietsers en voetgangers geven aan de verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein niet optimaal is. Zo stopt het voetpad aan de bocht plots en moeten voetgangers zich op het fietspad begeven, met alle risico’s vandien. Ook is het zo dat het fietspad richting Dampoort niet gekleurd is terwijl dit bij de overkant wel het geval is. Lees meer...


Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info