Welkom

Liberale Actieve Senioren Gent

Beste Senioren,

In de eerste plaats wil ik graag Danny Bracke met zijn bestuur bedanken voor de inspanningen die geleverd werden gedurende vorige jaren bij de Open VLD Senioren Gent.

De coronacrisis heeft veel zwakke punten in onze maatschappij blootgelegd.De Senioren zijn hard getroffen geweest.

We moeten nu onze lessen trekken uit het verleden.De zorg- en wooncentra zullen onze speciale aandacht krijgen.Onze leden ,die verblijven in deze centra en de mantelzorgers,kunnen op ons rekenen.
Om de contacten met onze leden te verbeteren zullen we iets aan onze structuur wijzigen.

Er zal een communicatieverantwoordelijke en een activiteitenverantwoordelijke aangesteld worden,naast een ondervoorzitter,secretaris en penningmeester.

De rol van de communicatieverantwoordelijke zal er in bestaan om het Blauw Blaadje te verzorgen,om een databank Open VLD Senioren op te stellen,om mee te helpen aan ledenwerving,om samen met Open VLD Gent en hun afdelingen een info over Senioren Gent uit te werken en om tevens jullie Senioren zoveel als mogelijk te informeren over alles wat we doen.

De rol van de activiteitenverantwoordelijke zal er in bestaan onze activiteiten te coördineren en samen met de onderafdelingen Open VLD Gent nieuwe activiteiten op te stellen.Op de website van Open VLD Gent zullen onze activiteiten gemeld worden.

Een volledig plan van aanpak Open VLD Senioren Gent is uitgewerkt en kan op aanvraag per mail verkregen worden.

Ik wil jullie van harte danken voor het vertrouwen en we gaan er voor. Nie Pleuje.

Marc Devogele
Voorzitter

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info