›› Home ›› Gemeenteraad Gent ›› Werking

Werking

Gemeenteraad en OCMW-raad

De gemeenteraad in Gent telt 53 gemeenteraadsleden die verkozen zijn door de kiezers. De raad vergadert in de gemeenteraadszaal van het stadhuis in principe elke derde maandag- en dinsdagavond van de maand en dit 10 maal per jaar (niet in juli en augustus). De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de behandeling van dossiers over persoonlijke aangelegenheden. Ze vangen aan om 19u00 en worden voorafgegaan door het vragenuurtje dat om 18u00 start.

Vragenuurtje

Gemeenteraadsleden kunnen tijdens het vragenuurtje dat de vergadering van de gemeenteraad voorafgaat, aan de leden van het college van burgemeester en schepenen vragen stellen over actuele vraagstukken.

Commissies

De werkzaamheden van de gemeenteraad worden voorbereid in 6 algemene commissies:

  • Commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
  • Commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
  • Commissie onderwijs,  welzijn en participatie (OWP)
  • Commissie stedenbouw, stadsontwikkeling en wonen (SSW)
  • Commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
  • Commissie milieu, personeel en FM (MPF)

Fractie

De 53 gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. In de gemeenteraad verenigen ze zich in fracties. Dat gebeurt volgens de lijsten waarop ze door de kiezers zijn verkozen. Een gemeenteraadslid kan slechts deel uitmaken van één fractie. Op dit ogenblik telt de Gentse gemeenteraad zeven fracties. De Open Vld-fractie groepeert de 16 Open Vld-verkozenen.

Fractievoorzitter

De Open Vld-fractieleden hebben Stephanie D'Hose als hun fractievoorzitter verkozen. De fractievoorzitter leidt de fractie, voert de besprekingen aan tijdens de gemeenteraadszittingen, vertegenwoordigt de fractie en is verantwoordelijk voor het uitdragen van haar beslissingen en standpunten. Carl De Decker is aangesteld als adjunct-fractievoorzitter. Hij vervangt de fractievoorzitter in geval van verhindering bij activiteiten.

Fractiesecretariaat

Elke fractie krijgt middelen om een fractiesecretariaat met eigen personeel op te richten. Het Open Vld-fractiesecretariaat ondersteunt inhoudelijk de Open Vld-gemeenteraadsfractie.

De fractiesecretaris is belast met de dagelijkse leiding van het fractiesecretariaat. Hij is de rechtstreekse mederwerker van de fractievoorzitter en coördineert de werkzaamheden van de fractie.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info