SubsidiŽring geloofsgemeenschappen

2 oktober 2023

Zoals velen was ook gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez geschokt door wat wij te zien kregen in de Canvasreeks ‘Godvergeten’. Manuel heeft dan ook enkele vragen over de subsidiëring van de verschillende geloofsgemeenschappen in onze stad.

Vraag:
Wat zijn de voorwaarden om ondersteuning of subsidies te ontvangen?
Hoeveel geloofsgemeenschappen in onze stad ontvangen ondersteuning of subsidies van de stad Gent?
Hoeveel ontvangen de respectievelijke gemeenschappen, uitgesplitst per gemeenschap?
Voor wat worden deze subsidies aangewend: exploitatiesteun, investeringen in gebouwen, lonen,…?

Klik hier voor het volledige antwoord van de schepen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info