Onderhoud grachten Leebeekstraat

13 oktober 2023

Begin 2020 al bracht gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot de problematiek van de grachten in de Leebeekstraat in Zwijnaarde onder de aandacht. Bij hevige regenval komt ook de afwatering van de vlakbij gelegen E40 in deze grachten terecht die deze grote toevoer van water niet kunnen slikken met overstromingen en ondergelopen kelders tot gevolg.

De slechte doorstroming van het water was te wijten aan gebrekkig onderhoud van de grachten wat op zijn beurt een gevolg was van het feit dat het beheer van bermen, taluds en grachten verdeeld zat over verschillende diensten, overheden en partners.

In haar antwoord toen gaf de schepen aan dat er gesprekken aan de gang waren tussen alle betrokken diensten en partners om betere en duidelijkere beheerafspraken te maken in verband met het beheer van grachten op het openbaar domein.

In afwachting van eventuele nieuwe afspraken zou de Groendienst bovendien enkele keren per jaar de grachten in de Leebeekstraat uitmaaien met verwijdering van het groenafval.

Buurtbewoners melden dat het onderhoud van de grachten ondertussen nog steeds te wensen over laat en dat ze zich zorgen maken voor mogelijk opnieuw overstromingen en ondergelopen kelders bij hevige herfstbuien. 

Vraag:
Zijn er effectief nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van grachten op openbaar domein zodat het duidelijker is wie verantwoordelijk is voor de vlotte doorstroming van het water op overstromingsgevoelige plekken?
Wat betekent dit concreet voor de situatie in de Leebeekstraat? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grachten in deze straat en op welke manier gebeurt dit onderhoud in de praktijk?
Staan er op korte termijn onderhoudswerken op de planning voor de grachten in de Leebeekstraat?

Antwoord:
De doorstroming van het water wordt volgens de experts bij de Groendienst op geen enkel moment gehinderd door gebrekkig beheer van het groen. De grachten zijn op sommige plaatsen twee meter diep en kunnen perfect de toevoer aan - zelfs als de taluds van die grachten in ruigtebeheer zitten. In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:

Het beheer is duidelijk: Groendienst beheert bermen en taluds in de Leebeekstraat. Waterlichaam is in beheer bij FARYS. Het beheer is opgedeeld in extensieve maaistroken (een tot tweemaal per jaar) en ruigtes (om de drie jaar).

Er staan geen onderhoudswerken op korte termijn op de planning. Het gevoerde groenbeheer is ruim voldoende om watertoevoer op te vangen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info