Outdoor fitnesstoestellen Azaleapark

16 oktober 2023

Het Azaleapark in Sint-Amandsberg wordt momenteel ingericht om nog meer een wijkpark voor de buurt te zijn. Volgens de projectpagina op de website van de stad Gent staat dit najaar het omvormen van de speelzone, het inrichten van een ‘buitenklas’ en het verplaatsen van de voetbalgoals op de planning.

De grondige vernieuwing van de speelzone wordt gerealiseerd met de steun van het Wijkbudget Gent. In de inhoudelijke beschrijving van het goedgekeurde project voor het Azaleapark binnen het Wijkbudget leest gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot dat er ook outdoor fitnessinfrastructuur zou gerealiseerd worden. Op het inrichtingsplan van het lopende project zijn echter geen fitnesstoestellen terug te vinden. Nochtans leeft hiervoor nog steeds sterk de vraag bij jongeren uit de buurt.

Vraag:
Wordt het plaatsen van outdoor fitnesstoestellen in het Azaleapark nog steeds in het vooruitzicht gesteld?
Zo nee, waarom wordt dit onderdeel van het Wijkbudgetproject niet uitgevoerd?
Zo ja, binnen welke timing wordt dit voorzien?

Antwoord:
De heraanleg van het Azaleapark is een ambitie binnen het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’. De grondige heraanleg is op dit moment voorzien in de volgende legislatuur.

In het goedgekeurde wijkbudget voor het Azaleapark, ter waarde van € 57.272, wordt melding gemaakt van een upgrade van sportfaciliteiten. In overleg met de indienaars van het wijkbudgetproject en de Groendienst is beslist om de middelen van het wijkbudget zo efficiënt mogelijk in te zetten en ingrepen op te nemen die de latere grondige herinrichting van het park niet bemoeilijken. Er werd in die context gekozen om de wijkbudgetmiddelen in te zetten voor een upgrade van de speelhoek voor de jongere gebruikers van het park. Deze ligt in de hoek van het park, bij de ingang van de basisschool. Daarnaast werd ook gekozen om de voetvalzone (met goals) te verplaatsen en zo meer sportcomfort te bieden aan de jonge voetballers uit de buurt. De aankoop en plaatsing van een street-workout-infrastructuur is financieel jammer genoeg niet haalbaar binnen het wijkbudget Azaleapark.

De jongeren uit de buurt zullen wel terecht kunnen op de street-workout-infrastructuur die in de loop van de komende maanden geplaatst zal worden in de Wasstraat.

Het verdere precieze ‘programma’ van het toekomstig heraan te leggen Azaleapark zal mede bepaald worden door de beschikbare schaalgrootte, budget en, zoals steeds, een participatietraject.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info