BE-Alert inschrijvingen in Gent

29 januari 2024

Bij een noodsituatie (brand, milieuramp, natuurramp) kan de burgemeester beslissen om een boodschap via BE-Alert te versturen naar alle inwoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de noodsituatie. Om onze burgers tijdig te verwittigen in noodsituaties en de nodige aanbevelingen zo snel mogelijk zeer gericht aan de juiste personen kenbaar te maken, is dit kanaal van onmiskenbare waarde.

Vraag:
Hoeveel Gentenaars hebben zich momenteel geregistreerd op BE-Alert? Welke evolutie is daarin merkbaar?
Welke acties werden vanuit het Gentse stadsbestuur ondernomen om de Gentenaar aan te moedigen zich in te schrijven op dit platform?
Worden nog bijkomende maatregelen, informatiecampagnes, … in het vooruitzicht gesteld om het bereik van BE-Alert bij de inwoners van onze stad te maximaliseren?

Antwoord:
Op datum van 5 februari 2024 zijn er 35.454 personen met een adres (werk, thuis, school…) en/of telefoonnummer en/of mailadres geregistreerd op de Gentse omgeving van BE-Alert. Dat is ongeveer 13% van de Gentse bevolking. Daarmee zitten we in de top van Vlaanderen. We gaan er van uit dat daar een deel gezinnen bij zijn en dat het bereik dus potentieel groter is. Maar dat getal moet verder groeien. Dat is belangrijk.

Er is absoluut een evolutie merkbaar in deze cijfers: in januari 2018 spraken we van 7.798 abonnees en dit aantal klom gestaag door de jaren heen. We zien dat de beginjaren de sterkste stijging kenden (telkens meer dan 7.000 nieuwe abonnees in 2018 en 2019) aangezien het medium nog nieuw was en er veel mensen makkelijk motiveerbaar waren om zich te registreren.

We merken ook dat bij noodsituaties en bij mediabelangstelling er telkens ook abonnees bijkomen. Het belang van de communicatie via BE-Alert wordt daarbij voor elke burger zichtbaar en duidelijk. Zo zien we veel nieuwe inschrijvingen ten tijde van de legionella-besmettingen in 2019, de coronacrisis in 2020 en 2021 en meer recent naar aanleiding van de verschillende stormen en periodes van wateroverlast die we eind 2023, begin 2024 in onze stad hebben gekend.

Het stadsbestuur onderneemt doorheen het jaar verschillende acties om de Gentenaar aan te moedigen om zich in te schrijven op BE-Alert.

a) Zo nemen we jaarlijks deel aan de nationale test die 1x/jaar georganiseerd wordt door het Nationaal Crisiscentrum en waar onze diensten op inhaken door het versturen van een mail en/of sms naar de abonnees in combinatie met berichtgeving over deze op onze sociale media, de nieuwsbrief van de stad en andere met de oproep om je te registreren.

Stad Gent gebruikt de inhoud van de testberichten meteen ook als oproep om vrienden en familie te motiveren zich in te schrijven. In 2023 was de test op 6 oktober en werd gebruik gemaakt van de mail-functie. Onze eigen focus ging deze keer ook over je adres: je kunt namelijk meer dan één adres opgeven in je account. Dus je thuisadres, het adres van je werk, schooladres van de kinderen,....

b) Er worden ook op geregelde tijdstippen campagnes georganiseerd op de Clear Channel infoborden waarbij via affiches wordt opgeroepen om zich in te schrijven. Recent was dit nog 2 weken zo in januari.

c) Ons stadsmagazine komt in 150.000 brievenbussen. Ook daar komt BE-alert jaarlijks aan bod. Eens als affiche op de back-cover, of als topic bij de actualiteitenrubriek. In oktober 2022 was er een uitgebreid artikel rond noodplanning en BE-alert. We zullen dit blijven doen.

d) Verder hebben de gemeenschapswachten reeds tweemaal een actieve deur- aan-deur campagne gevoerd in gerichte en vooraf gedefinieerde wijken: in februari 2020 richtten ze zich op Sint-Amandsberg in de buurt van het rangeerstation Gent Dampoort en in maart/april 2023 was dit in de Muide, Ledeberg en de stationswijk van Gent Sint-Pieters.

e) Natuurlijk verwijst de website van de stad Gent op haar webpagina over Nood- en Interventieplanning ook door naar de inschrijvingspagina van het BE-Alert platform.

In een nabije toekomst gaan de stadsdiensten verder aan de slag om het bereik van BE-Alert bij onze inwoners te maximaliseren.

a) Zo zullen de Clear Channel-infoborden blijvend gebruikt worden voor BE-Alert reclame, zowel gepland als tijdens reclameluwe weken waar er ‘gaten’ zijn in de affichecampagnes, met in lente en herfst extra seizoensgebonden informatie.

b) Sinds kort krijgen nieuwe inwoners een handig onthaalboekje mee naar huis met tips over Gent. Bij een nieuwe druk, willen we daar ook BE-alert een plek in geven.

c) Samen met de gemeenschapswachten zal worden bekeken welke mogelijkheden er zijn voor toekomstige deur aan deur-campagnes in wijken waar de inwoners minder makkelijk via reguliere communicatiecampagnes bereikt worden.

d) Natuurlijk zal er blijvend worden ingezet op jaarlijkse testen en zal er via de reguliere kanalen expliciet worden opgeroepen om zich naar aanleiding van incidenten en grote gebeurtenissen in te schrijven.

Mathias De Clercq
Burgemeester
 

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info