Trottoirs Roodborstjesstraat: een verhaal met een open einde?

5 maart 2024

Een half jaar geleden kaartten we de situatie van de halfverharde voetpaden aan in de Roodborstjesstraat. De veel te grote stenen in de dolomiet zorgden voor een moeilijk begaanbare ‘voetpadzone’. Voetgangers, jong en oud, kozen zelfs voor het stappen op de rijbaan tussen het verkeer i.p.v. stappen op een hobbelig voetpad, met alle ongemakken en onveilige situaties van dien. 

Na herhaalde vraag werd bevestigd dat de dolomietverharding effectief te groot was en gedeeltelijk zou vervangen worden door een toegankelijker korrelgrootte. De werken startten in november, maar vielen al gauw stil. De werken liggen, vandaag 1 maart, nog steeds stil. Er zijn obstakels (wateraansluitingen, afvalwaterputdeksels, …?) die uitsteken. Vorige week is een bewoner hierover gestruikeld, gelukkig zonder veel erg.

Vraag:
Hoe komt het dat de werken zo lang stil liggen?
Wanneer zullen de werken hervat worden om – tegen wanneer - tot een begaanbare, toegankelijke, voetpadzone te komen? 

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In uw vraag wordt verkeerdelijk aangegeven, dat het vervangen van de dolomietverharding zou stilliggen. Al deze werken werden ondertussen al ingepland en zullen ook worden uitgevoerd. De aard van de werken vereisen wel geen permanente werfzone, waardoor de indruk van ‘stilliggen’ kan ontstaan.

Ik geef hierna kort een overzicht van de uitgevoerde en ingeplande werken:

In oktober – november 2023 werd in de Roodborstjesstraat (oneven kant) tussen de Dikkelindestraat en de Wezelstraat het dolomiet met grove korrelgrootte vervangen door een fijnere fractie.
Gelijkaardige acties voor de rest van de Roodborstjesstraat staan gedurende het 1ste en 2de kwartaal 2024 gepland. Deze acties worden gefaseerd tussen de zijstraten uitgevoerd, zodat steeds volledige delen worden afgewerkt.

De concrete planning – onder voorbehoud van de weersomstandigheden – ziet er als volgt uit:

Week 13/14: 27/03 – 03/04 Roodborstjesstraat tussen Wezelstraat en Westergemstraat – oneven kant
Week 17: 22/04 – 26/04 Roodborstjesstraat tussen Ravenstraat en Westergemstraat – even kant
Week 19: 6/05 – 10/05 Roodborstjesstraat tussen Ravenstraat en Kanariestraat - even kant.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info