Voorzitter OCMW Gent reikt diploma uit aan mantelzorgers

10 april 2007
In het Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven aan het Neuseplein werd de cursus 'Transculturele Mantelzorg' afgesloten met een certificaatuitreiking. De 20 cursisten, waaronder 13 allochtonen, ontvingen uit handen van OCMW-voorzitter Geert Versnick hun diploma.

De deelnemers leerden niet enkel hoe zorg te dragen voor een zorgbehoevende familielid, maar maakten ook kennis met diverse culturen.

Mantelzorgers zijn mensen die de zorg dragen voor een zieke of hulpbehoevende familielid of kennis. Deze mensen worden steeds meer een belangrijke partner in het zorgaanbod naar de ouder wordende burger. ?Het is dankzij hun dat senioren zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven?, vindt OCMW-voorzitter Geert Versnick. Om deze mantelzorgers extra te ondersteunen, geeft het OCMW Gent vorming. In samenwerking met de dienst minderheden van de provincie Oost-Vlaanderen en Intercultureel Netwerk Gent organiseerde het lokaal dienstencentrum De Thuishaven een cursus ?Transculturele Mantelzorg? voor autochtone en allochtone mantelzorgers. In totaal namen 20 personen deel, waarvan 13 allochtonen. Van februari tot april werden 7 bijeenkomsten georganiseerd rond thema?s zoals ?als het zorgen te veel wordt?, tiltechnieken, premies en tegemoetkomingen en thuiszorg in Vlaanderen.

Dat allochtonen en autochtonen samen de cursus volgden, maakte het nog leerrijker. De cursisten leerden zo elkaars cultuur kennen en vooroordelen werden weggewerkt. Zowel de allochtone als autochtone mantelzorgers waren vol lof over de vorming. Het sluitstuk van deze opleiding vormde de certificaatuitreiking met aansluitend een receptie.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info