Stand van zaken Arteveldestadion

24 september 2007
Op 27 juli 2007 heeft de Vlaamse regering een gunstig Milieueffectenrapport voor het Arteveldestadion afgeleverd. Hiermee komt de bouw van het stadion opnieuw een stap dichter.
  • Graag had ik van het stadsbestuur vernomen wat de verdere timing is van dit project.
  • Worden er nog knelpunten of obstakels verwacht?
  • Zo ja, kunnen mogelijke ingediende bezwaren tegen de bouwaanvraag de verhuis tijdens de winterstop van het seizoen 2008-2009 nog verder vertragen?
  • Daarnaast had ik ook graag de plannen gekend van het stadsbestuur met betrekking tot de herbestemming van de gronden waarop het huidige stadion nu gevestigd is.
  • Werden hieromtrent al beslissingen genomen?
  • Zo ja, wat is de timing hiervan?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord van schepen Peeters:

Het is zo dat na een grote klop op tafel - figuurlijk althans ? van onze burgemeester de Vlaamse Administratie eindelijk is wakkergeschoten en men alsnog met bekwame spoed het Milieueffectenrapport heeft afgeleverd.

Dat Milieueffectenrapport was inderdaad gunstig, daar zaten geen grote obstakels in. In die zin dat men momenteel nog de laatste aanpassingen aan het doorvoeren is aan de effectieve bouwplannen. U weet dat daar nogal wat bij komt kijken, verschillende diensten (Brandweer, Politie, veiligheidsdiensten, Binnenlandse Zaken, Milieu, Groendienst, Stedenbouw) die daarbij moeten worden betrokken. Men is er nu de laatste hand aan aan het leggen, dit betekent dat tegen half oktober die bouwaanvraag wordt ingediend.

Of er dan nog bezwaren zullen zijn, kunnen we momenteel niet inschatten. Die inschatting of waarschijnlijkheid lijkt mij niet zo enorm groot aangezien alles toch overlegd is ten tijde van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Toen zijn er al heel wat obstakels weggenomen. Er woont ook niemand in de onmiddellijke omgeving. De grootste nabijheid zit eigenlijk in het Universitair Ziekenhuis. Daarmee zijn ondertussen de nodige contacten genomen, omdat zij uiteraard wensen dat dit hun ziekenhuisactiviteiten niet zal verstoren. Dat is rond, dat zit goed.

Ik denk dat we geen verdere obstakels mogen verwachten. In principe, als alles vlot verloopt, rekening houdend met de termijn van 75 dagen om de bouwaanvraag te behandelen, zouden we effectief moeten kunnen starten eind van dit jaar. Men zegt dat dit er op 12 maanden zou moeten staan.

Verhuis tijdens de winterstop? Als het kan, ja, maar de vraag is langs de andere kant of het stadion volledig zal zijn afgewerkt. We moeten kijken met de club of het mogelijk is om binnen die periode te verhuizen. We zien het wel, maar alleszins tegen het eind van het seizoen 2009-2010 kunnen we beginnen in dat nieuw stadion. Ik denk dat het belangrijk is dat het volledig af en operationeel is.

Wat betreft de plannen van de herbestemming van het huidige stadion. Dat is voor de diensten van collega Temmerman. U weet dat het woongebied is en dat er een stedelijk woonproject zal komen. Er zijn al een aantal voorstellen over gedaan. Het college weet ongeveer welke richting we gaan uitgaan, de bedoeling is daar een hedendaags stedelijk woonconcept dat ruimtelijk past in de omgeving en waar oog is voor de stedenbouwkundige kwaliteiten.

Christophe Peeters
schepen van Financi?n, Management en Sport

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info