Toegankelijkheid toiletwagens stad Gent

2 oktober 2007
De stad Gent beschikt over een aantal mobiele toiletwagens die worden ingezet bij allerhande manifestaties. Ook tijdens de Gentse Feesten wordt hiervan gebruik gemaakt. In het kader hiervan stelde Sami Souguir volgende vragen aan de schepen: Zijn deze wagens toegankelijk voor personen met een handicap? Indien niet, zal het stadsbestuur hiervoor de nodige aanpassingen uitvoeren?

Antwoord van de Dienst Feestelijkheden:

Om de toegankelijkheid van de Gentse Feesten voor mensen met een handicap te verhogen werd de Cel Gehandicaptenbeleid van de stad Gent bij de voorbereiding van de Gentse Feesten 2007 opgenomen in het Overlegcomit? Gentse feesten.

De twee mobiele toiletwagens van de dienst Feestelijkheden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers mits er een hellend vlak wordt voorzien. Bij het gebruiken van deze wagens voor eigen manifestaties, bijvoorbeeld ter gelegenheid van ?Jazz in ?t Park? wordt dit hellend vlak aangebracht.

Tijdens de Gentse Feesten stonden deze toiletwagens opgesteld op de Oude Beestenmarkt (Boomtown). Omwille van besprekingen eigen aan de locatie en in samenspraak met de organisatoren werd dit hellend vlak niet aangebracht.

Naast de acht permanente toiletgelegenheden voor mensen met een handicap in stedelijke infrastructuur (musea, parkeergarages, stadhuis, Belfort, ?) in de Gentse feestzone werden nog eens acht mobiele toiletgelegenheden ingehuurd via de aanbesteding publiek sanitair (toiletcontainers).

Deze bevonden zich:

  • Belfort, naast de Rode Kruispost
  • Cataloni?straat
  • Hoek Belfortstraat/Onderstraat
  • Korenmarkt/Pakhuisstraat
  • Bij Sint-Jacobs: achterzijde kerk naast rode kruispost
  • Bij Sint-Jacobs: hoek kerk/Oude Markt
  • Baudelostraat
  • Fran?ois Laurentplein in de Jodenstraat

Op 21 juli werd een extra gelegenheid geplaatst aan de Watersportbaan, ter gelegenheid van het vuurwerk.

Het gebruik van de extra geplaatste sanitaire toiletgelegenheden voor mensen met een handicap, verliep tijdens de voorbije Gentse Feesten niet optimaal. De maatregelen genomen om misbruik tegen te gaan - deur niet richting straatkant, op slot en enkele toegankelijk mits begeleiding - verhoogden de drempel voor het doelpubliek om van de toiletten gebruik te maken.

Tijden de dagelijkse overlegmomenten werd het probleem van bij het begin van de Feesten vastgesteld en zo goed als mogelijk verholpen.

Het publiek sanitair voor mensen met een handicap wordt een belangrijk aandachtspunt bij de organisatie van de Genste Feesten 2008. Vooral het toezicht op oneigenlijk gebruik is een heikel punt.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info