›› Home ›› Nieuws

Gent zet mee de schouders onder Family Justice Center

6 maart 2023

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir kondigde aan dat na Antwerpen en Limburg ook Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant Family Justice Centers krijgen. Deze bijkomende centra zouden nog dit jaar operationeel moeten zijn. 

Binnen een Family Justice Center werken politie, justitie en hulpverlening nauw samen om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. Manuel Mugica Gonzalez vroeg een stand van zaken aan burgemeester Mathias De Clercq.

Deze integrale aanpak van een Family Justice Center heeft al bewezen zeer effectief te zijn in het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin slachtoffers van geweld binnen gezinnen vaak terechtkomen. Het is dus goed dit er ook in onze provincie komt.

Voor Oost-Vlaanderen zal het centrum zich in Gent bevinden. In de mededeling van minister Demir is ook sprake van samenwerking met lokale besturen die ook mee zullen investeren in het initiatief.

"Als stadsbestuur zijn we het idee van de oprichting van een Family Justice Center de voorbije jaren steeds genegen geweest. Net zoals andere Gentse partnerorganisaties en de politie die een lange traditie hebben rond  intrafamiliaal geweld. Vanuit de opgebouwde ervaring geloven we sterk in samenwerking rond deze problematiek" klonk het bij burgemeester De Clercq. 

Sinds 2017 neemt het Gents Team Intrafamiliaal Geweld deel aan de ketengerichte aanpak, en sinds dit jaar is Gent trekker van het interstedelijk overlegplatform binnen de referentieregio Gent.

In een Family Justice Center werkt een multidisciplinair team van professionals aan een geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld. Dit gaat om diensten als politie, justitie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, die allemaal onder één dak zitten, waardoor er kort op de bal kan gespeeld worden, in het belang van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Door samen te werken kunnen ze meer ondersteuning bieden en gezinnen met problemen sneller detecteren.

De afgelopen maanden werd vanuit de stad veelvuldig en intensief overleg gepleegd met Vlaanderen en andere steden om de oprichting van een Family Justice Center in Oost-Vlaanderen mee te behartigen en mogelijk te maken.

"We zijn dan ook blij dat we samen met verschillende andere politiezones daar ook effectief in geslaagd zijn. De politiezones Gent, Dendermonde, Vlaamse Ardennen en Aalst zullen mee instappen in het pilootproject van Oost-Vlaanderen. De hoofdlocatie van het Family Justice Center komt in Gent" klonk het bij de burgemeester.

"De komende maanden wordt nu het voorbereidende traject verder gelopen met de verschillende kernpartners. Doelstelling is om finaal te kunnen opstarten vanaf oktober 2023. Daarna is het dan de bedoeling om de werking stelselmatig uit te rollen naar andere politiezones en lokale besturen uit Oost-Vlaanderen.

Vanuit de Stad Gent zal er 0,5 VTE worden ingezet. Ook vanuit de Politiezone Gent zal er 2,5 VTE worden ingezet. Op die manier dragen de stad en de politie actief bij aan de opstart en uitbouw van het Family Justice Center. We doen dit omdat we sterk geloven in dit concept, om zo deze maatschappelijke problematiek rond intrafamiliaal geweld op een geïntegreerde manier aan te pakken, om zo slachtoffers maximaal bij te staan, om zo intrafamiliaal geweld een halt toe te roepen" besloot hij zijn antwoord.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info