›› Home ›› Nieuws

Gentse politie kan binnenkort stedelijke ANPR-camera's gebruiken

26 maart 2024

De Gentse politie kan binnenkort een beroep doen op de 43 vaste ANPR-camera's van de Stad. Daarmee kan ze onder meer geseinde of niet-verzekerde voertuigen opsporen, meteen optreden bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en bestuurders met een rijverbod vatten.In Gent hangen momenteel 43 ANPR-camera's die de toegang tot het voetgangersgebied en de lage-emissiezone controleren.

Ze registreren de nummerplaat van de voertuigen die er passeren. "Binnenkort kan de Gentse politie die camera's gebruiken voor een aantal duidelijk afgelijnde zaken.", zegt burgemeester Mathias De Clercq.

Zo kan de politie geseinde en niet-verzekerde voertuigen opsporen, of meteen optreden bij verkeersongevallen met vluchtmisdrijf waar sprake is van zwaargewonden of doden. De politie kan ook direct optreden bij criminele feiten waar de dader(s) gevlucht zijn met een voertuig, of veelplegers in het verkeer vatten. Het is niet de bedoeling om met de camera's verkeersinbreuken vast te stellen. Er wordt enkel overgegaan tot actie na een hit op een gegevensdatabank.

"Met camera's moet altijd omzichtig omgesprongen worden. We mogen dat nooit als evident en normaal beschouwen. Deze beslissing is weloverwogen. Door onze politie toestemming te geven om de ANPR-camera's te gebruiken, geven we hen extra tools om daders van criminele feiten en plegers van ernstige ver­keers­mis­drij­ven op te sporen. Dat komt de veiligheid in onze stad ten goede." zegt burgemeester Mathias De Clercq.

De ANPR-camera's worden gekoppeld aan verschillende databanken, waardoor de politie gericht actie kan ondernemen tegen bijvoorbeeld rijden zonder geldig keuringsbewijs, rijden na de intrekking van een rijbewijs en rijden na een verval van het recht tot sturen. In acute situaties, bijvoorbeeld in geval van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf of ernstige criminele feiten, kan de politie de camera's ook inzetten om die voertuigen sneller op te sporen.

De Gentse politie staat in voor de verwerking en de opslag van de beelden en doet dat conform de wet op het politieambt. De beelden worden maximaal 12 maanden bewaard. Na 30 dagen zijn ze enkel nog toegankelijk voor de gerechtelijke politie op beslissing van de procureur des Konings.

De inzet van de ANPR-camera's wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Twee maal per jaar zal Politiezone Gent op de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken rapporteren over het gebruik van de camera's.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info