Speeltuinen

6 juni 2019

In het Bestuursakkoord las ik: “We maken werk van een kindvriendelijke make-over van het openbaar domein. We voorzien speel- en ontmoetingsplekken in alle wijken en het centrum van de stad, met input van jongeren. We zorgen voor speelinfrastructuur voor kinderen met een beperking”.

In mijn eigen gemeente Oostakker constateerde ik, dat er een nieuwe speeltuin is aangelegd in het park aan de wijk Schansakker.


Vraag:

  • Klopt mijn vaststelling dat er in de rest van Oostakker weinig speelpleinen zijn?
  • Hoe zit dat in verhouding met centrum Gent en andere deelgemeenten?
  • Is er een streefcijfer van het aantal speelpleinen per wijk of (deel)gemeente?
  • Hoeveel speeltuinen zijn reeds aangepast aan kinderen met een beperking? En welk aandeel streeft u hierbij na tov het aantal speeltuinen in Gent?
  • Vrij recent werd het onveilige speelpleintje aan sporthal Wolfput afgebroken. Er zou daar een nieuw speelpleintje voorzien worden. Wat is de timing?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

1. Klopt mijn vaststelling dat er in de rest van Oostakker weinig speelpleinen zijn?
Verspreid over Oostakker zijn op verschillende locaties speelterreinen aanwezig (Laurentiuspark,
Ooitstraat ...). Recent is de speelzone aan de Edmond Ronsestraat uitgebreid met speeltoestellen
voor 6-12 jarigen (aanvullend op toestellen voor 0-6 jarigen). In de Godelieve Joliestraat werd een nieuwe speelzone aangelegd bestaande uit een avonturenparcours, speelzone 0-6 jarigen, speelzone 6-12 jarigen en trapveldje. In de Faltselestraat werd een avonturenparcours met boomstammen en grondheuvel geplaatst. En, zoals u zelf aangeeft, is er recent in Schansakker een grote investering gedaan met een speelzone 0-6 jarigen, speelzone 6-12 jarigen, plek voor jongeren, een groot avonturenparcours en een trapveld. Tot slot staan de heraanleg van de speelzone bij de Wolfputsite en de aanleg van een nieuwe speelzone (0-6 jarigen, 6-12 jarigen en avonturenparcours) in Oostakkerdorp op de planning.

2. Hoe zit dat in verhouding met centrum Gent en andere deelgemeenten?
In Gent zijn er in totaal 165 speelterreinen op het openbaar domein. In Oostakker zijn er momenteel zeven speelterreinen en twee trapveldjes (Wespenorchisstraat en Gentstraat). De Groendienst maakt in het najaar van 2019 een analyse van de verhouding van het aantal speelterreinen tussen de verschillende deelgemeenten in functie van de opmaak van de planning van nieuwe speelterreinen (zie toelichting vraag 3). Oostakker werd tijdens de vorige legislatuur aangeduid als prioritaire wijk voor de aanleg van speelterreinen. Dit resulteerde in een nieuwe aanleg of uitbreiding van vier speelzones de afgelopen drie jaar.

3. Is er een streefcijfer van het aantal speelpleinen per wijk of (deel)gemeente?
Er zijn veel factoren die bepalen of en waar er nieuwe speelterreinen aangelegd worden, zoals het aantal en leeftijdssamenstelling van de omwonenden, aanwezigheid van speelterreinen in de nabije omgeving, beschikbaarheid van openbaar groen in nabije omgeving, concrete vragen vanuit de buurt, overige geplande ingrepen in of rondom het openbaar domein… Deze factoren worden periodiek beoordeeld door de Groendienst en Jeugddienst en op basis hiervan wordt de planning opgemaakt voor speelinfrastructuur (zowel vervanging, aanpassing als nieuwe speelpleinen), rekening houdend met het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit.

4. Hoeveel speeltuinen zijn reeds aangepast aan kinderen met een beperking ? En welk aandeel streeft u hierbij na tov het aantal speeltuinen in Gent?
Op verschillende speelterreinen verspreid over de stad zijn nestschommels voorzien. Dit zijn schommels die ook door kinderen met een beperking bruikbaar zijn.
De speelzone aan de Gentbrugse Meersen is, vanwege de rubberen ondergrond, goed toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. Vanwege de beperkte levensduur (in verhouding tot aanleg- en beheerkosten), zijn we echter terughoudend in het plaatsen van rubberen gietvloeren.
Recent investeerde de Stad ook in de ontwikkeling van de sport- en spelsite Sint-Gregorius. Deze campus met sport- en speelinfrastructuur voor kinderen met een beperking wordt opengesteld voor alle Gentenaars.
De Stad hanteert geen streefcijfer voor het aantal speelterreinen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. We streven naar speelterreinen waar inclusief spelen mogelijk is. Dat wil zeggen dat we een groen- en speelinrichting zo goed mogelijk trachten te ontwerpen op maat van alle kinderen (zonder en met een beperking). Dit is geen eenvoudige opgave, aangezien beperkingen zeer divers en uiteenlopend kunnen zijn. De Groendienst wil tijdens deze legislatuur, samen met de Jeugddienst en toegankelijkheidsambtenaar van de stad, nog meer inzetten op inclusief spelen door dit een expliciet aandachtspunt vanaf de ontwerpfase te maken. Eind september is er een opleiding voorzien waarin onze landschapsarchitecten ontwerptools krijgen aangereikt om inclusief spelen te bevorderen.

5. Vrij recent werd het onveilige speelpleintje aan sporthal Wolfput afgebroken. Er zou daar
een nieuw speelpleintje voorzien worden. Wat is de timing?
De groenzone rondom de sporthal wordt vanaf september 2019 volledig heraangelegd, inclusief
nieuwe speelzones, freerunning parcours, petanquebaan en voetbalkooi. In beperkte mate wordt
ook de sporthal uitgebreid. De Sportdienst coördineert dit project en werkt hiervoor samen met
FARYS. De uitvoeringstermijn bedraagt ca. 6 maanden.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info