verkeerssituatie EDUGO

14 oktober 2021

In september vorig jaar heeft gemeenteraadslid Carl De Decker aan de burgemeester de vraag gesteld om snelheidscontroles te voorzien in de buurt van de Edugo school. Dit op vraag van de ouderraad en buurtbewoners. 

De burgemeester meldde dat de politie contact had genomen met het Mobiliteitsbedrijf met de vraag om een SIB-meting uit te voeren, teneinde te kunnen beschikken over objectieve cijfers. Het probleem van de verkeersonveiligheid blijft prangend. De Decker ontvangt opnieuw klachten en dat is niet toevallig net na de start van het nieuwe schooljaar. Er moet worden ingezet op handhaving én signalisatie. Daarnaast wacht men ook de uitvoering van de geplande heraanleg.

Vraag:
Wat heeft de SIB-meting uitgewezen? Kunt u samen met de burgemeester (luik handhaving) kijken wat mogelijkheid is om de verkeersveiligheid te verhogen?

Op de website van Stad Gent valt te lezen dat de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken ten vroegste gepland is voor Q4 van 2021. Bij deze werken wordt o.a. de Sint-Jozefstraat aangelegd als fietsstraat, wat een veilige oplossing moet zijn voor het vele schoolverkeer. Zullen de werken effectief nog dit jaar van start gaan?

Antwoord:
De vraag tot SIB-metingen heeft het Mobiliteitsbedrijf niet bereikt in september 2020.

Zowel de Sint-Jozefstraat als de Krijtekerkweg werden nu ingepland om te meten na de herfstvakantie 2021.

Aangezien de integrale heraanleg van de scholencampus zo dichtbij ligt, zullen er geen tijdelijke infrastructuurwerken meer gebeuren. De scholen kunnen een beroep doen op een consulent kinder- en jongerenmobiliteit om hen te adviseren in sensibiliserende en educatieve initiatieven.
Bovendien kunnen scholen bij het Mobiliteitsbedrijf hiervoor subsidies aanvragen voor acties rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Handhaving werd aangevraagd bij de politie. Zij geven ook alvast aan dat er in weinig deelgemeenten het laatste jaar zo hard ingezet wordt op verkeershandhaving als in Oostakker.

De startdatum voor de werken aan de Sint-Jozefstraat staan gepland in maart 2022.  De aanbestedingsprocedure is bijna afgerond en de beslissing binnen Farys en Stad Gent omtrent de gunning van de aannemer is momenteel lopende. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info