Kruispunt Eekhoutdriesstraat

7 december 2021

In de buurt van het kruispunt Eekhoutdriesstraat-Pijphoekstraat te Oostakker is op vandaag geen zebrapad te vinden. Dat zorgt voor onveilige situaties onder meer voor de schoolgaande jongeren die richting het Dorpsplein wandelen.

Vraag:
Kan de verkeersveiligheid die, voornamelijk voor voetgangers, in het gedrang komt verbeterd worden door het aanbrengen van een zebrapad aan voormeld kruispunt? Of zijn er volgens u andere manieren?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Gezien de betonblokken waarvan sprake zich in de berm bevinden is er voor de doorstroming van gemotoriseerd verkeer geen probleem, hoogstens remt dit het verkeer nog wat extra hetgeen een goede zaak is. We zien ook uit de ongevallencijfers in 2021, specifiek voor de Eekhoutdriesstraat, enkel een voorval tussen een auto en een trekker-oplegger met stoffelijke schade tot gevolg. Het einde van de heraanlegwerken op de wegenissen voor gemotoriseerd verkeer in Oostakkerdorp (voorzien voor de kerstvakantie) zal ook betekenen dat zwaar vervoer en doorgaand verkeer meer in het algemeen hier zijn weg niet meer moet komen zoeken zodat deze straat een pak rustiger zal worden.  

Daarnaast zijn er veel wegen waar de voetganger de rijbaan gebruikt omdat de berm minder toegankelijk is. Zeker binnen een (uitgebreide) dorpskern zou dit als een normale aanwezigheid moeten gelden voor alle andere bestuurders in straten die verder geen hogere wegfunctie uitoefenen dan die van woonfunctie en het beperkt ontsluiten van aanliggende woonlobben. Bestuurders dienen hun rijgedrag hierop af te stemmen t.o.v. de zachte weggebruikers zoals ook opgenomen in de wegcode.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info