Ontkoppelingsgebied Desteldonk

15 februari 2022

Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industriezones. Ze worden ingericht met groene buffers, fiets- en wandelpaden, natuur en parken en zorgen zo mee voor een verhoogde leefbaarheid van de woonkernen in de haven. Het koppelingsgebied Desteldonk-Noord is er één van.

Jammer genoeg stellen veel wandelaars vast dat truckchauffeurs er hun behoefte doen, met alle overlast van dien. Zo ook het stuk dat zich het dichtst bevindt bij Korte Mate. In dit stuk kamperen de truckchauffeurs in het weekend op de terreinen van Tailermade Logistics.

Vraag:
Wat kan er gedaan worden aan deze problematiek zodat het koppelingsgebied aantrekkelijk blijft als groenzone?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Politiezone Gent heeft volgende informatie doorgegeven.

Tot op heden hadden zij nog geen melding ontvangen van deze problematiek in het koppelingsgebied Desteldonk-Noord. Voorheen waren er problemen op een andere locatie in Desteldonk, ter hoogte van fietspad met de Keurestraat. Dit werd opgelost door een nauwe samenwerking tussen lokale politie, federale politie en het Havenbedrijf North Sea Port. Deze partners werden ondertussen opnieuw aangeschreven om een gerichte aanpak van dit probleem te kunnen verkrijgen. De oorzaak van deze overlast zal nader onderzocht worden. De buurtinspecteur zal ook meer toezicht houden op locatie.

De situatie wordt door de verschillende diensten dus verder opgevolgd.

Mathias De Clercq
Burgemeester

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info