Gescheiden fietspad op de brug aan Volvo trucks

23 juni 2022

Vanuit de Edugo schoolgemeenschap te Oostakker wordt opnieuw aangedrongen om een gescheiden en vrij liggend fietspad te voorzien op de brug ter hoogte van Volvo Trucks. Voor heel wat bezorgde ouders en het onderwijzend personeel is het immers cruciaal dat hun fietsende kinderen op een veilige manier het traject van en naar school kunnen afleggen.

Bovendien werden hieromtrent beloftes gemaakt tijdens de het infomoment bij de voorstelling van de nieuwe verkeerssituatie in de omgeving van Volvo Trucks.

Vraag:
Kan er een gescheiden en vrij liggend fietspad komen ter hoogte van de brug aan Volvo Trucks zodat deze weg veiliger wordt voor de fietsers? Zijn er eventuele andere opties om de verkeersveiligheid in deze buurt te optimaliseren?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Volvo trucs situeert zich tussen 2 bruggen over de R4.  Enerzijds is er de brug van de Eksaardserijweg, die zich aan de westelijke zijde van Volvo trucs bevindt, en die ook onmiddellijk aansluit op de scholencampus van Edugo.  Maar anderzijds is er ook de brug van de Smalle Heerweg, die eveneens aansluit op Volvo trucs.  Deze brug bevindt zich echter een stuk verderweg van Edugo. 

Gezien me niet 100% duidelijk is welke brug u precies bedoelt zal ik u voor beide bruggen een antwoord meegeven.

De brug van de Eksaardserijweg:

Voor de brug aan de Eksaardserijweg werd een duidelijke keuze gemaakt om fietssuggestiestroken aan te brengen over het volledige traject, m.a.w. zowel op de brug als op de brughellingen. 

Op de brughellingen is er onvoldoende ruimte beschikbaar om zowel fietspaden als dubbel richting autoverkeer in te passen. Op de brug zelf is dit theoretisch wel mogelijk, maar door gebrek aan rugdekking is het echter onmogelijk om een voldoende veilige overgang in te richten van de verhoogde kantstroken op de brug naar de brughellingen. Daarom worden de geplande fietssuggestiestroken op de hellingen ook doorgetrokken over de brug zelf.

Deze inrichting werd ook zo gecommuniceerd tijdens het infomoment. 

Wel is het zo dat we op deze verkeersas een behoorlijke verkeersreductie verwachten. Als flankerende maatregelen zal de Eksaardserijweg t.h.v. Edugo immers worden gefilterd voor gemotoriseerd verkeer en wordt de Sint-Jozefstraat ingericht als fietsstraat, met éénrichtingsverkeer voor auto’s).

De brug van de Smalle Heerweg:

Deze brug werd langs de kant van Volvo Trucks recent volledig heraangelegd. Deze brug is vandaag reeds enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Hiertoe werd ook de Yvonne Fonteinestraat heraangelegd en werd de bedding van deze straat dichter tegen de R4 opgeschoven. De fietsinfrastructuur zal ter hoogte van de Drieselstraat echter nog verder verbeteren als in de toekomst ook de fietspaden richting Lochristi en Antwerpsesteenweg worden doorgetrokken.

Langs de zuidzijde van de R4 zal de brughelling van deze brug ook nog bijkomend worden heringericht, evenals het aansluitende 5-taks kruispunt met de Vossenbergstraat. De bestaande verharding op de brughelling wordt uitgebroken en vervangen door een nieuwe 4m brede verharding, die enkel nog voor voetgangers en fietsers toegankelijk is. Op die manier krijgen de scholieren die via de Vossenbergstraat komen een grotendeels autoluwe fiets- en wandelroute richting Edugo. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info