Zebrapaden Groenstraat Oostakker

28 maart 2023

Door werken aan de straat en omgeving zijn de zebrapaden in de Groenstraat (ter hoogte van de Edugoschool) en iets verder aan het begin van de Onze Lieve Vrouwstraat in Oostakker, afgesleten en niet meer goed zichtbaar. Dit kan tot onveilige situaties leiden voor de schoolgaande jeugd.

Kunnen de wegmarkeringen voor de betreffende zebrapaden opgefrist worden in functie van de goede zichtbaarheid?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Wegmarkeringen worden periodiek nagezien en zo nodig opgefrist.

We hechten hier nog meer belang aan voor veilige oversteekplaatsen nabij schoolomgevingen.

Meldingen met van vervroegde slijtage door uitvoering van werken, zoals in dit geval, worden in dank aanvaard. Wij nemen deze opfrissing van de markering zo snel als mogelijk op.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info