Herbestemming Heilig Hartkerk en heraanleg Heilig Hartplein

16 juni 2023

Dankzij het stadsvernieuwingsproject En Route staan er in Sint-Amandsberg en de Dampoortwijk heel wat initiatieven op stapel. De herbestemming van de Heilig Hartkerk maakt er deel van uit, tegelijk zou ook het Heilig Hartplein heraangelegd worden

In de Heilig Hartkerk komen er o.a. een solidair buurtrestaurant en een ontmoetingsplaats, de ‘buurtliving’. Het plein zal na de heraanleg mooier en groener ogen, en meer als ontmoetingsplaats fungeren. Daarvoor verdwijnt echter een deel van de parkeerplaatsen, waarover dan weer bezorgdheid heerst bij buurtbewoners en handelaars.

Vraag:
Wanneer zullen het restaurant en de ontmoetingsplaats in gebruik genomen kunnen worden?
Wat is de stand van zaken van de heraanleg van het plein? Hoe zal het plein er na de heraanleg uitzien? Wat met de groenaanplanting en parkeerplaatsen?
Kan u een overzicht geven van de kosten die reeds werden gemaakt en nog zullen gemaakt worden?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Heilig Hartkerk zal in het najaar van 2023 worden opgeleverd. Daarna zal de toekomstige beheerder van de kerk nog een aantal werkzaamheden moeten uitvoeren, alvorens de kerk kan openen voor het publiek. Dit gaat bijvoorbeeld over het laten installeren van een professionele keuken, meubilair, inrichting,… .

Aan Sogent is recent de opdracht gegeven om de studieopdracht voor het aankopen van de professionele keuken op te starten. Ondertussen worden stappen ondernomen tot het aanstellen van een beheerder van de kerk en uitbater van het sociaal restaurant.

Het volledig operationeel zijn van de kerk wordt voorzien in voorjaar 2024.

De studiefase van de omgevingsaanleg van de Heilig Hartsite zal midden september 2023 opnieuw aanvatten en de heraanleg van het Heilig Hartplein maakt hier deel van uit. Op basis van onder andere de input van het participatiemoment met de buurt in juni 2022 werd beslist dat het uitgangspunt voor het ontwerp een klimaatrobuuste, kindvriendelijke en inclusieve omgevingsaanleg moet zijn waar ontmoeten centraal staat. Voor het Heilig Hartplein impliceert dit meer specifiek dat er grotendeels zal worden onthard en vergroend. Daarnaast dient het toekomstig ontwerp rekening te houden met het aantal parkeerplaatsen zoals voorzien in het huidige masterplan. Bij de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden, welke ten vroegste in 2026 is voorzien, worden voor het deel voor de kerk 20 parkeerplaatsen gevrijwaard.

De kosten voor de reconversie van de Heilig Hartkerk en pastorijwoning zitten volledig vervat in de BSO 2 tussen Stad Gent en Sogent. Dit loopt van de initiatiefase tot en met de definitieve oplevering van de werken en omvat zowel de studiekosten, uitvoeringskosten en andere projectkosten. Het bedrag van BSO2 en haar addenda bedraagt €8.088.521 incl. BTW. Sogent vraagt voor dit project zelf een EFRO-subsidie van €800.000 incl. BTW aan bij Europa.

Er zal in het najaar nog een addendum op BSO2 afgesloten worden voor het installeren van de professionele keuken in de Heilig Hartkerk en het vast meubilair voor het sociaal restaurant. De budgetten hiervoor waren reeds gereserveerd in de enveloppe van En Route.

De studie voor de omgevingsaanleg maakt deel uit van een andere BSO tussen Stad Gent en Sogent, namelijk BSO3. Deze is begroot op €330.000 incl. BTW. Hier staan subsidies van het stadsvernieuwingsfonds tegenover.

Voor de uitvoeringskosten werd nog geen BSO of addendum afgesloten.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info