Verkeersfilter De Wijze Eik: overleg buurtbewoners

2 mei 2023

In de commissie MEO van april stelde gemeenteraadslid Alana Herman een vraag over de verkeersfilter aan basisschool De Wijze Eik in Mariakerke. In zijn antwoord stelde de schepen dat voorafgaand aan deze maatregel overlegd werd met de school, met ouders, met een bewonersgroep met een gelijkaardig wijkbudget-idee, de wijkregisseur en de dienst Mobiliteit.

Ook voorafgaand aan de permanente inrichting wordt het vragen van input aan de buurtbewoners in het vooruitzicht gesteld.

Vraag:
Graag een gedetailleerd overzicht van wanneer het voorafgaand overleg precies plaatsvond, aan wie de vraag gesteld werd, wie effectief bereikt werd en wat precies bevraagd werd.
Op welke manier zal het vragen van input aan de buurtbewoners over de permanente inrichting precies georganiseerd worden met het oog op het creëren van een ruim draagvlak?
Op welke termijn wordt de evaluatie van de huidige situatie bekeken en wanneer staat de permanente herinrichting gepland? 

Antwoord:
 

De school werd in de periode 2020-2022 3 keer bezocht door de scholenconsulent. Dit telkens in gezelschap/in nabespreking met de directie. In juni 2022 werden camera’s gehangen om de verkeerssituatie te analyseren, ook voor en na schooltijd (wanneer de scholenconsulent telkens observaties deed).  Ook de wijkregisseur werd betrokken om vanuit die rol de signalen vanuit de wijkbewoners te capteren en door te geven. Het uiteindelijke plan werd uiteindelijk voorgelegd aan de school. Er was rekening gehouden met hun opmerkingen over parkeerplaatsen voor de crèche. De bewoner die hetzelfde wijkbudget idee op het participatieplatform had geagendeerd, was ook aanwezig. Het draagvlak bij de ouders werd ook duidelijk tijdens de observaties door de scholenconsulent, deze werd meermaals aangesproken door verschillende ouders met de vraag om fietssuggestiestroken aan te brengen en parkeren te schrappen.

Dit wordt nog verder besproken met de wijkregisseur en met de school zelf.

In de loop van de maand juni wordt de huidige situatie geëvalueerd. De timing voor de permanente herinrichting ligt nog niet vast.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info