Verkeersveiligheid N9 Mariakerke

22 mei 2023

Langs de N9 in Mariakerke vormt zich een gevaarlijke verkeerssituatie door geparkeerde vrachtwagens. Dit werd tijdens de commissie van maart 2022 reeds aangekaart door gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot. In september 2022 en januari 2023 stelde Van Bignoot hierover een schriftelijke opvolgvraag.

Op die laatste vraag antwoordde de schepen dat – na advies van het Agentschap Wegen en Verkeer – blijkt dat er meer nood is aan zichtruimte, gezien de maximumsnelheid hier 70 km/h bedraagt. De schepen antwoordde verder: “er zullen dus uitbreidingen van parkeerverboden voorzien worden waar nodig, zowel op alle kruispunten met de zijstraten vanaf de Vaartstraat tot aan de R4, alsook t.h.v. de in- en uitrit van de baanwinkels en het woonzorgcentrum.

Begin deze maand werden een aantal parkeerverboden uitgebreid. Zo werd er aan de Paul Van Tieghemlaan een strook (+/- 20 meter) gearceerd waardoor vrachtwagens niet meer tot aan de straat zelf kunnen parkeren. De gearceerde zone net vóór de Mazestraat werd verlengd tot +/- 25 meter.

Wij ontvangen signalen dat de zichtbaarheid op het aankomend verkeer vanuit de Mazestraat nog steeds onvoldoende is. Zo zijn er op dit moment geen uitwijkzones voorzien voor indraaiend verkeer vanop de Brugse Vaart. Daarnaast zou er ook nog geen parkeerverbod voorzien zijn aan de rechterkant van de Mazestraat, wat de zichtbaarheid van fietsers niet ten goede komt.

Vraag:
Is de huidige situatie waarbij de parkeerverboden werden uitgebreid de definitieve situatie? Welke afwegingen werden gemaakt per kruispunt om over te gaan tot deze huidige maatregelen en hoe zijn de verschillen te verklaren?
Wat is de stand van zaken in het uitbreiden van parkeerverboden t.h.v. de in- en uitrit van de baanwinkels en het woonzorgcentrum? Graag meer uitleg.
Komen er – net zoals aan Paul Van Tieghemlaan en de Staakskenstraat - ook uitwijkzones aan de Mazestraat voor indraaiend verkeer vanuit Gent? Zo ja, wat is de timing hiervan? Graag meer uitleg. Zo nee, waarom niet? Graag meer uitleg.
Staan er nog acties op de planning om de zichtbaarheid vanuit de Mazestraat verder te verbeteren? Graag meer uitleg.

Antwoord:
Voor elk kruispunt werd uitgerekend welke parkeerverboden nodig waren om tot het nodige oprijzicht te komen. Dit is op elk kruispunt anders, gezien de wagens zich op een andere wijze kunnen aanbieden, de ‘parkeerstrook’ in breedte varieert, enzovoort.

We vertrekken van het ‘forgiving road’ principe: “Wanneer een weggebruiker (deels) op de voorrangsweg belandt door een inschattingsfout, moet het aanrijdende verkeer tijdig tot stilstand kunnen komen om een ongeval te vermijden.”

De zichthoek is hierop berekend, gelet op het geldende snelheidsregime van 70 km/u. 

Uitvoering gebeurt door Agentschap Wegen en Verkeer, gezien het een gewestweg betreft. Alle parkeerverboden zullen echter uitgevoerd worden conform het goedgekeurde aanvullende reglement van 2 maart 2023 (2023_CBS_01886).

We vroegen de stand van zaken op bij AWV. Ze melden dat hun aannemer momenteel bezig is met deze schilderwerken. Wegens geparkeerde wagens kon hij nog niet alles uitvoeren (op 24/5). Daarna worden de paaltjes nog geplaatst.

Er worden geen afslagstroken of uitwijkzones voorzien. Deze zijn ook niet voorzien in de Paul Van Tieghemlaan of de Staakskenstraat. Deze kruispunten hebben een ruime aansluiting, maar alle kruispunten zijn voldoende breed voor dubbelrichtingsverkeer. Dus verkeer dat de N9 wil oprijden, én verkeer dat komende van Gent wil indraaien, zouden steeds moeten kunnen kruisen zonder uitwijken.

Aan de westelijke zijde van de Mazestraat (komende van de R4) is een inrit van huisnummer 12 waar dus reeds een parkeerverbod geldt. Dezelfde maatregel toepassen aan deze kant zou hinderlijk kunnen zijn voor de bewoners.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info