Gevaarlijke situaties nav eenrichtingsverkeer Buntstraat

9 december 2019

Er is in Wondelgem een bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan omwille van het feit dat veel autobestuurders spookrijden van de Mispelbilk naar de Vrouwenstraat, een stuk van bijna 250 meter.

Dit doen ze om een grote omleiding te vermijden  (wegens de wegwerkzaamheden is de Buntstraat eenrichting gemaakt).

Eerder is de Haagstuk geknipt om het spookrijden tegen te gaan maar bestuurders rijden nu dus gewoon nog een straat verder (Vrouwenstraat). De knip levert dus geenszins het gewenste resultaat op. Integendeel, buurtbewoners getuigen over de bijzonder gevaarlijke toestanden die zich dagdagelijks voordoen.

Vraag:
Zijn uw diensten met deze problematiek bezig? Komt er een snelle oplossing om het probleem écht aan te pakken?

Antwoord:
De omleidingsroutes zijn ingesteld naar aanleiding van de wegenwerken. Momenteel loopt de fase ‘Groenestaakstraat tussen de Gaverstraat en de Eeklostraat’. Hierbij zijn er voor enkele straten enkelrichtingsverkeer ingevoerd. Voor de Eeklostraat, tussen Durmstraat en Wolvergracht, voor de Buntstraat en voor de Losweg is dit nodig voor de vlotte doorstroming van de bussen van De Lijn die hier in omleiding rijden, alsook voor de bescherming van de fietsers die nu geconfronteerd worden met meer gemotoriseerd vervoer. Deze wegenissen zijn te smal voor het comfortabel kruisen van grote voertuigen en er zijn slechts een beperkt aantal uitwijkmogelijkheden. De rijrichting in het noordelijke deel is gekozen van de Gaverstraat naar de Henri Storystraat, rekening houdende met de totale circulatie van de wijk tijdens de wegenwerken.

Dit heeft inderdaad tot gevolg dat alle verkeer, komende van de N9 met bestemming Haagstuk of de straten ten westen ervan, de zuidelijke omleiding van de Groenestaakstraat dienen te volgen.

Deze bijkomende omleiding is maximum 2 km extra ten opzichte van de normale reisroute. De voorkeursroute is echter de R4/Industrieweg richting Evergemsesteenweg, om de woonwijken maximaal te vrijwaren van extra verkeer. Dit is uiteraard niet weinig, maar gezien de werken en rekening houdend met alle verkeersstromen en -deelnemers zijn dit de meest wenselijke omleidingsroutes.

Er werden recent wijzigingen (maandag 16/12) gemaakt aan de voorsignalisatie en omleidingsborden specifiek voor plaatselijk verkeer in de omgeving Haagstuk.

Na melding van het groot aantal verkeersovertreders in de Buntstraat werd de situatie kritisch onderzocht, met het Mobiliteitsbedrijf, Politie Gent en de minderhinder controleurs van Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (afd. Innames Publieke Ruimte). Hierbij werd beslist om de situatie te bestendigen, alsook Haagstuk fysiek af te sluiten ter hoogte van de Buntstraat, opdat de overtredingen zouden dalen. De afstand van de overtreding werd verlengd van 80m naar 240m.

De recente aanpassingen zullen geëvalueerd worden in de komende weken door de betrokken stadsdiensten.

Er zullen voor de verdere duur van de werken politiecontroles uitgevoerd worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info