Hondenlosloopweide Wondelgem

22 maart 2010
Honden moeten in onze stad altijd aan de leiband, behalve in de losloopweides. Op het afgelopen wijkdebat in Wondelgem kwam de duidelijke vraag van de bewoners om ook in hun wijk een losloopweide te voorzien. Op dit moment zou Wondelgem echter niet prioritair zijn omwille van het grotendeels residenti?le karakter. Nochtans geldt ook hier de aanlijnplicht voor honden.

De concrete suggestie van de bewoners was om een losloopweide te voorzien in de Vroonstalledries. Op deze plaats zou voldoende ruimte zijn en tegen het feit dat zich bomen in de losloopweide zouden bevinden leken de hondeneigenaars alvast geen bezwaar te hebben.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is het stadsbestuur bereid om aan de vraag van de bewoners tegemoet te komen en een hondenlosloopweide in de Vroonstallendries te voorzien?
  • Kan het feit dat de Vroonstallendries deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht een belemmering vormen om er een hondenlosloopweide te integreren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Voor de Vroonstalledries is er binnen ons 100-punten programma reeds het engagement voorzien tot het aanleggen van een hondentoilet, dat is niet hetzelfde natuurlijk als een hondenlosloopweide. Dat zit in de planning voor volgend jaar.

Voor hondenlosloopweiden willen wij graag alle opportuniteiten daarvoor aanwenden. We geven wel prioriteiten aan dicht bebouwde wijken die over weinig open ruimte beschikken. De eerst geplande hondenlosloopweiden zijn aan de Scandinavi?straat en in het Rabot. Wat de Vroonstalledries betreft, ligt er nu een grote losloopweide van 1290 vierkante meter aan de Hakkeneistraat, dat is nabij het sportterrein Dracena, wat toch op iets minder dan 3 kilometer is van de Vroonstalledries.

En dan vraagt u heel concreet of het feit dat er een beschermd dorpsgezicht is, een belemmering vormt om daar een hondenlosloopweide te integreren. Tijdens de korte tijd waarover wij beschikken om te antwoorden op vragen in het vragenuurtje kon ik hierover nog geen zekerheid verkrijgen van de betrokken diensten. Dus ik kan het u gewoon nog niet zeggen of dat daadwerkelijk een belemmering vormt. Ik wil er wel bij zeggen dat het toch niet evident is om in de buurt van een kerk zo een hondenlosloopweide te laten aanleggen, vermits bij een hondenlosloopweide ook afsluitingen en een hekken horen. Maar, meer nieuws later, en als ik concreet nieuws heb zal ik het aan u en aan de vraagstellers laten weten.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info