›› Home ›› Gemeenteraad-Gent ›› Realisaties

Burgerzaken

Gentenaars hebben het soms moeilijk om in een Administratief Dienstencentrum te geraken. Ze hebben geen dienstencentrum in hun onmiddellijke omgeving, zijn niet goed te been, of hebben het gewoonweg te druk. Sinds kort komt de dienstverlening van de stad naar de mensen toe. Lees meer...Het huwelijk is een van de meest emotionele en belangrijkste momenten in een mensenleven. Waarom is het wettelijke gedeelte meestal dan zo stijf, formeel en oubollig? In Gent is dit veranderd. Nu kan men onder meer gebruik maken van een powerpointpresentie en beamer om de ceremonie meer persoonlijk te maken, en van het programma skype, om alle vrienden en familie in het buitenland te laten meevieren. Lees meer...Schepen van Burgerzaken Catharina Segers voerde de strijd tegen fraude tegen verblijfsvergunningen en domicilie op. De procureur heeft binnen het parket een eerste substituut aangeduid die zich specifiek met frauduleuze praktijken rond verblijfsvergunningingen bezighoudt. Lees meer...Het ontstaan van het e-loket van de stad Gent is een grote stap in de administratieve vereenvoudiging. Het nieuwe loket biedt een ruime online dienstverlening aan. Gentenaars kunnen nu van thuis uit verscheidene documenten aanvragen. Lees meer...Bij de dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum aan de Zuid werden de loketten heringericht en de dienstverlening efficiënter. Er zijn verschillende themaloketten, afhankelijk van de specifieke behoefte van de burger. Hierdoor zijn de wachttijden aan de loketten aanzienlijk vermindert. Lees meer...<<  1     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info