Realisaties in afdeling Centrum

Lokaal dienstencentrum (ldc) De Waterspiegel kwam in de plaats van het ldc De Muide. Het was de eerste ldc-nieuwbouw van OCMW Gent. Het centrum, met zijn opvallend voorkomen en ideale ligging, biedt een antwoord op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Lees meer...Lokaal dienstencentrum De Regenboog van OCMW Gent bevindt zich in de buurt van het Sint-Pietersstation en kent een diverse gebruikersgroep. Het bedient een vrij uitgestrekte regio waar zowel buurten met maatschappelijk zwakke als welstellende mensen terug te vinden zijn. Lees meer...Een lokaal dienstencentrum (ldc) is buurtgebonden. Op grotere afstanden heeft het minder bekendheid. Daarom wil OCMW Gent in de regio’s zonder ldc in samenwerking met derden een antennewerking uitbouwen. Een antennepunt is een fysieke plaats waar burgers uit de regio terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en welzijn. Lees meer...De Pagadder, de jongerenwerking van OCMW Gent, vond een eigen stek in een nieuwbouw aan het Henri Storyplein. Er is plaats voor een 100-tal kinderen en 20 animatoren. Bovendien biedt het Storyplein zelf voldoende sport- en grasvelden met bomen en speeltuigen. Lees meer...Het AZ Jan Palfijn ondergaat een grondige renovatie. Zo worden de poliklinieken heringericht en gegroepeerd zodat patiënten gemakkelijker de weg zullen vinden. Een nieuwe inkom en uitgebreide spoedafdeling zullen een optimale patiëntenstroom toelaten. Lees meer...Gentenaars hebben het soms moeilijk om in een Administratief Dienstencentrum te geraken. Ze hebben geen dienstencentrum in hun onmiddellijke omgeving, zijn niet goed te been, of hebben het gewoonweg te druk. Sinds kort komt de dienstverlening van de stad naar de mensen toe. Lees meer...Het huwelijk is een van de meest emotionele en belangrijkste momenten in een mensenleven. Waarom is het wettelijke gedeelte meestal dan zo stijf, formeel en oubollig? In Gent is dit veranderd. Nu kan men onder meer gebruik maken van een powerpointpresentie en beamer om de ceremonie meer persoonlijk te maken, en van het programma skype, om alle vrienden en familie in het buitenland te laten meevieren. Lees meer...De haven wil meer betrokken zijn bij de stad, en ook zorgen dat de Gentenaars meer betrokken zijn bij de haven. Om elkaar beter te leren kennen, wordt aan de Graslei 14 het Havenhuis ingericht. Het Havenbedrijf heeft het Huis van de Vrije Schippers aangekocht en laat het helemaal restaureren. Lees meer...Na de kantooruren op gaan naar een perfecte outfit, een paar nieuwe schoenen? Dat kon tijdens de vier edities avondshoppen die we deze legislatuur organiseerden. De deelnemende handelszaken bleven die dag niet alleen langer open, er stonden ook heel wat randactiviteiten op het programma. Lees meer...Wie met de wagen naar Gent komt, hoeft de eerste 15 minuten geen geld meer in de parkeermeter te steken. Stad Gent voert het zogenaamde ‘pistolet-kwartiertje’ in om Gentenaars en bezoekers toe te laten de eerste 15 minuten gratis te parkeren. Net voldoende om snel een boodschap te doen. Lees meer...<<  1   2   3     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info