Aantal personen met leefloon op hetzelfde domicilieadres

6 oktober 2023

Op het BCSD-plenaire van 20 juni 2023 werd de managementrapportering voorgelegd met cijfers tot en met april 2023. Dergelijke rapportage bevat heel wat interessant cijfermateriaal. Zo kunnen we de evolutie volgen van het aantal leefloongerechtigden, het aantal Art 60’s, hoeveel cliënten uitstromen, enz ..

Vraag:
Graag had ik de cijfers bekomen van het aantal personen met leefloon woonachtig op hetzelfde domicilieadres. Bijvoorbeeld : er zijn x-aantal domicilieadressen met 1 leefloongerechtigde, er zijn x-aantal domicilieadressen met 2 leefloongerechtigden enz ….

Alana Herman
Gemeenteraadslid

Klik hier voor het antwoord van de schepen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info