Vragen

2 oktober 2014 - In het gedeelte van Wittewalle tussen de John F. Kennedylaan en de Eekhoutdriesstraat geldt er een inrijverbod richting John F. Kennedylaan. Buurtbewoners signaleren me dat er zich bijna dagelijks gevaarlijke situaties voordoen vanwege het negeren van dit verbod. Lees meer...29 09 2014 - Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag (SV300), gericht aan Schepen Watteeuw, m.b.t. het plaatsen van aanwijzingsborden in Terdonk blijkt dat deze vraag zou voorgelegd worden aan de cel verkeerstechniek van het Mobiliteitsbedrijf, waarna u advies zou worden uitgebracht over de mogelijkheden. Lees meer...18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...2 juni 2014 - Bewoners signaleren de, op sommige plaatsen, slechte staat van de kasseien in de Scheeplosserstraat. Daarenboven wordt de straat frequent gebruikt als sluiproute wegens de werken aan de Vliegtuiglaan en Hogeweg. Lees meer...13 mei 2014 - Niemand zal ontkennen dat er in Gent een groot tekort is aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit voor een gevarieerde mix van acties die de spanningen op de woningmarkt moeten verminderen en die inspelen op de behoefte van diverse bewonersgroepen zoals jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Lees meer...8 april 2014 - Namens de Open Vld-fractie onze appreciatie voor deze beleidsnota. Het is de wens van iedere senior om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Als het echt niet meer lukt, moet de senior de keuze hebben uit een gevarieerd aanbod alternatieve woonvormen en dit bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. Lees meer...20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...<<  1   5   10   25   36   37   38   39   40   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info