Vragen

7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...2 juni 2014 - Bewoners signaleren de, op sommige plaatsen, slechte staat van de kasseien in de Scheeplosserstraat. Daarenboven wordt de straat frequent gebruikt als sluiproute wegens de werken aan de Vliegtuiglaan en Hogeweg. Lees meer...13 mei 2014 - Niemand zal ontkennen dat er in Gent een groot tekort is aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit voor een gevarieerde mix van acties die de spanningen op de woningmarkt moeten verminderen en die inspelen op de behoefte van diverse bewonersgroepen zoals jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Lees meer...8 april 2014 - Namens de Open Vld-fractie onze appreciatie voor deze beleidsnota. Het is de wens van iedere senior om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Als het echt niet meer lukt, moet de senior de keuze hebben uit een gevarieerd aanbod alternatieve woonvormen en dit bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. Lees meer...20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...6 maart 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 30/09/2013 (Nr. 498) m.b.t. het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de omgeving van de scholencampus EDUGO in Oostakker stelde u dat een persoonlijk plaatsbezoek uitwees dat fietssuggestiestroken hier, hoewel niet gepland, toch geen overbodige luxe zouden zijn. Lees meer...20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...31 januari 2014 - Op eerdere vragen m.b.t. de integrale heraanleg van de Heiveldstraat sprak u de hoop uit de opdracht voor deze werken eind 2013 te kunnen gunnen, om te kunnen starten in het voorjaar van 2014. Voor de eigenlijke start van de werken zou er nog een infovergadering zijn waarop de werken worden toegelicht. Lees meer...30 januari 2014 - Ondanks de wegmarkering die het parkeerverbod aan de bushalte Oostakkerdorp t.h.v. huisnummer 4 benadrukt wordt er vaak foutgeparkeerd. Buurtbewoners vragen of de arcering die de wegmarkering beëindigd kan worden uitgebreid om extra te benadrukken dat op deze plaats niet mag geparkeerd worden. Lees meer...30 09 2013 - De afgelopen weken zijn op diverse plaatsen in Gent, waaronder in Mariakerke, Zwijnaarde, Gentbrugge... nieuwe fietssuggestiestroken aangebracht om de veiligheid voor fietsers te verhogen. In de onmiddellijke omgeving van de scholencampus EDUGO in Oostakker is dat vooralsnog niet het geval, daar zijn geen fietspaden, noch fietssuggestiestroken. Lees meer...<<  1   5   10   25   36   37   38   39   40   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info