Vragen

23 november 2016 - Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen. Lees meer...15 november 2016 - Een zestal maanden geleden stelde ik een vraag over de sluitingsdag van de recyclageparken van IVAGO. Die zijn immers open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Lees meer...7 november 2016 - Deze zomer verschenen in de pers een aantal artikels over wachtlijsten bij diverse jeugdsportclubs. Het succes van het nationale hockeyteam tijdens de olympische spelen zou her en der zorgen voor wachtlijsten bij hockeyclubs, maar vooral het jeugdvoetbal blijkt te blijven kampen met een structureel probleem van te weinig plaatsen, trainers en scheidsrechters voor de jeugdspelertjes. Lees meer...25 oktober 2016 - In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag m.b.t. de hinder aan de achterzijde van het sportcomplex Rozebroeken door de werken van Aquafin werd gesteld dat als alles volgens schema verliep de werken tegen het bouwverlof van 2016 moesten afgerond zijn. Momenteel ligt de looppiste er nog steeds erbarmelijk bij. Lees meer...24 oktober 2016 - Na herhaaldelijke tussenkomsten vanuit onze fractie werd vorige legislatuur, in navolging van andere steden, werk gemaakt van een politiereglement dat het agressief, opdringerig en hinderlijk bedelen in onze stad aan banden legt. Bijna dagelijks treffen we in Gent echter bedelaars aan die overtredingen tegen het reglement begaan door mensen aan te klampen, dieren bij zich hebben, zich ophouden ter hoogte van kruispunten… Lees meer...18 oktober 2016 - Gebruikers van een parkeerkaart voor mensen met een handicap signaleren dat de Gentse politie er een wel zeer strikte interpretatie van het gebruik van de kaart zou op nahouden. De wegcode stelt dat de kaart enkel mag gebruikt worden als houder zelf rijdt of meerijdt met het voertuig. Lees meer...7 oktober 2016 - Graag ontving ik een overzicht van het aantal sluikstortmeldingen en het aantal werkdagen tot opruiming (per ophaalzone) van een gemelde sluikstort voor de eerste negen maanden van 2016. Lees meer...26 09 2016 - In het weekend 24 en 25 september was het van zaterdagnacht tot zondagochtend het zeer woelig in Oostakker. Een continue geluid, eerder een gebonk, overheerste in gans Oostakker. Heel wat bewoners waren zeer ongerust en wisten niet wat er gaande was. Lees meer...20 09 2016 - Tijdens de commissie van december polste ik naar uw bereidheid om, zoals OCMW Gent, prioritair AED toestellen te laten plaatsen in alle resterende stadsgebouwen waarvoor dit voorheen nuttig bleek. Mede door de gedragenheid, over de partijgrenzen heen, van het voorstel antwoordde u toen dat u de mogelijkheden hiertoe zou laten bekijken. Lees meer...19 09 2016 - Helaas worden we in de binnenstad nog al te vaak geconfronteerd met overvolle afvalkorven. Verbazend is echter dat de overvolle afvalkorven wel worden geledigd, maar het rondslingerende afval er naast gewoon blijft liggen. Dit zou naar verluidt immers de taak van de veegploeg zijn. Lees meer...<<  1   5   10   25   26   27   28   29   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info