Vragen

18 oktober 2016 - Gebruikers van een parkeerkaart voor mensen met een handicap signaleren dat de Gentse politie er een wel zeer strikte interpretatie van het gebruik van de kaart zou op nahouden. De wegcode stelt dat de kaart enkel mag gebruikt worden als houder zelf rijdt of meerijdt met het voertuig. Lees meer...7 oktober 2016 - Graag ontving ik een overzicht van het aantal sluikstortmeldingen en het aantal werkdagen tot opruiming (per ophaalzone) van een gemelde sluikstort voor de eerste negen maanden van 2016. Lees meer...26 09 2016 - In het weekend 24 en 25 september was het van zaterdagnacht tot zondagochtend het zeer woelig in Oostakker. Een continue geluid, eerder een gebonk, overheerste in gans Oostakker. Heel wat bewoners waren zeer ongerust en wisten niet wat er gaande was. Lees meer...20 09 2016 - Tijdens de commissie van december polste ik naar uw bereidheid om, zoals OCMW Gent, prioritair AED toestellen te laten plaatsen in alle resterende stadsgebouwen waarvoor dit voorheen nuttig bleek. Mede door de gedragenheid, over de partijgrenzen heen, van het voorstel antwoordde u toen dat u de mogelijkheden hiertoe zou laten bekijken. Lees meer...19 09 2016 - Helaas worden we in de binnenstad nog al te vaak geconfronteerd met overvolle afvalkorven. Verbazend is echter dat de overvolle afvalkorven wel worden geledigd, maar het rondslingerende afval er naast gewoon blijft liggen. Dit zou naar verluidt immers de taak van de veegploeg zijn. Lees meer...19 09 2016 - In het voorjaar werd in Gentbrugge het initiatief genomen een nieuw soort buurtnetwerk tegen inbraken en diefstallen op te starten via de sociale mediatoepassing WhatsApp. Een idee dat komt overgewaaid uit Nederland. Elk lid komt hierbij in een WhatApp-groep terecht en ziet meldingen van andere leden op zijn smartphone. Lees meer...15 09 2016 - Bij het begin van deze legislatuur werd de belasting op onbebouwde bouwgronden aangepast, met een progressief tarief, om het op de markt brengen van ongebruikte bouwgronden te stimuleren. Ongebruikte bouwgronden verkleinen immers het woonaanbod in de stad het op de markt brengen van die gronden en kan het aanbod vergroten en de prijs van bouwgronden in de stad doen dalen. Lees meer...15 09 2016 - Op mijn eerdere vraag over het veiliger maken van de omgeving van scholencampus EDUGO in Oostakker antwoordde u dat de aanleg van fietssuggestiestroken één van de mogelijkheden is. Exact een jaar geleden moesten echter nog een aantal issues verder onderzocht worden, intern teruggekoppeld en opnieuw besproken worden. Lees meer...15 09 2016 - In het verleden heb ik reeds enkele vragen ingediend omtrent de timing waarbinnen het bij de stad mogelijk zou worden om een stedenbouwkundige aanvraag digitaal in te dienen. De digitale aanvraag zorgt voor een eenvoudiger en transparantere procedure en komt de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. Het kan ook zorgen voor een besparing in hoofde van de stad. Lees meer...12 09 2016 - Het muzikaal project 1, 2, 3 piano gaat haar laatste week in. Het is daarom uiteraard nog wat vroeg voor een evaluatie, maar deze vierde editie kende ook wel een aantal nieuwigheden waarover wellicht toch al een en ander kan meegegeven worden. Lees meer...<<  1   5   10   25   26   27   28   29   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info