›› Home ›› Nieuws

Nieuws

10 juli 2014 - Het OCMW keurde in april de Ouderenbeleidsnota goed die Gent van 2014 tot 2019 op weg zet naar een leeftijdsvriendelijke stad. "Zaken als buurtgerichte werking, intergenerationele projecten en afbouwen van het gesloten karakter van de clubhuizen, komen aan bod, maar belangrijkst zijn onze liberale thema’s", zegt OCMW-raadslid Carl De Decker. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De federale regering besliste om de verschillende terugbetalingspercentages aan de OCMW’s voor het leefloon te verhogen met 5%. Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block erkent en versterkt op die manier de belangrijke rol van de OCMW’s als lokale regisseur inzake armoedebestrijding. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Een goed en performant onderwijs stelt iedereen in staat zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk individu, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan het leven. Onderwijs is een krachtig instrument om alle mensen, ongeacht hun afkomst, gelijke kansen te geven en iedereen een betere toekomst te garanderen. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Ook tijdens de zomermaanden is het vaak koppen lopen in de stad. Helaas is het gedrag van heel wat fietsers in het voetgangersgebied een steeds weerkerende ergernis bij heel wat centrumbewoners, handelaars en bezoekers. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De jaarrekening 2013 is veel beter dan verwacht dankzij de genomen financiële maatregelen. De rekening toont een algemeen begrotingsresultaat van 37,8 miljoen euro. Het resultaat van het dienstjaar 2013 voor de stad is negatief (2,9 miljoen euro), maar bij de opmaak van het meerjarenplan was een negatief resultaat ingeschat van 29,8 miljoen euro, dus ruim het tienvoudige. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De Lijn bereidt de komst van de zogenaamde ‘supertrams’ in Gent voor. Langs het traject van tramlijn 1 worden 43 tramperrons verlaagd en/of verlengd. De supertrams zijn 42m lang, 11m langer dan de huidige hermelijntrams en moeten zorgen voor 2.000 extra plaatsen per uur op tramlijn 1. Tegen eind september van dit jaar moeten alle haltes aangepast zijn. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De betonnen klokkenstoel op het Emile Braunplein heeft al heel wat ophef doen ontstaan. Iedereen is het erover eens dat het bouwwerk naast de stadshal een miskleun is en het heraangelegde plein ontsiert, maar afbreken bleek geen optie, want de klokkenstoel doet ook dienst als liftkoker. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Uit de criminaliteitscijfers 2013, die Politie Gent dit voorjaar voorstelde, blijkt de geregistreerde criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald tegenover 2012. Ook het aantal woninginbraken daalde met 14,7%. Opvallend omdat een aantal specifieke wijken en deelgemeenten, bijvoorbeeld Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Gentbrugge, bij momenten met ware een inbrakenplaag leken te kampen. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Subsidies staan steeds meer onder druk. Niet alleen omdat de overheid moet besparen, maar ook omdat het nut van subsidies in sommige sectoren het voorwerp is van een fundamentele discussie. Dit geldt zeker voor de cultuursector. Moet een culturele instelling niet zelfbedruipend zijn, door steeds meer marktgericht te werken? Lees meer...

 


10 juli 2014 - Wie geïnteresseerd is in een stukje Gentse geschiedenis en funerair erfgoed kan vanaf vandaag terecht op de website http://begraafplaatsen.gent.be. Daar kan je een wandeling terugvinden die je in 7 haltes aan graven en monumenten een beeld schept van de Eerste Wereldoorlog in Gent. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   46     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.